6. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ιδρύθηκε την 12ην Αυγούστου 1969, δι’εκδοθέντος ιδρυτικού Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου και περιλαμβάνει τις χώρες του Βελγίου, Ολλανδίας και Λουξεμβούργου. Η Ορθόδοξος Εκκλησία ανεγνωρίσθη υπό του Βελγικού Κράτους διά Νόμου (23-3-1985) δημοσιευθέντος εις το υπ’ αριθ. 91 της 11ης Μαρτίου 1985 φύλλον της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Το Βασιλικόν Διάταγμα της 15ης Μαρτίου 1988 το σχετικό με την οργάνωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εις το Α’ κεφάλαιο, άρθρο 1ον αναφέρει επί λέξει:

‘’Ο Μητροπολίτης – Αρχιεπίσκοπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή ο αντικαταστάτης του, αναγνωρίζονται υφ’Ημών ως το αντιπροσωπευτικόν όργανον ολοκλήρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν Βελγίω’’.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Athenagoras_2009_3Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Βελγίου, Υπέρτιμος και ‘Εξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου, κ. Ἀθηναγόρας (Peckstadt) ἐγεννήθη ἐν Γάνδῃ Βελγίου τὸ ἔτος 1962. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς ἐφοίτησεν εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Γάνδης καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰσήχθη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἦς ἀπεφοίτησε μὲ βαθμὸν ἄριστα. Μετεξεπαιδεύθη ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Ἰνστιτούτῳ Βοssey Ἑλβετίας. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὴν 12ην Νοεμβρίου 1989, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας καὶ νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μετονομασθεὶς εἰς Ἀθηναγόραν. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεως Βελγίου ἕως τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του, τὴν 17ην Μαρτίου 1996, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος. Μετὰ ἑξάμηνον ἔλαβε τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καὶ τῷ ἀνετέθησαν τὰ καθήκοντα τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου διὰ τὰς Γαλλοφώνους και Φλαμανδοφώνους Ἑνορίας, καθόσον συνειργάσθη πάντοτε μετὰ τοῦ Μητροπολίτου. Ἐδίδαξεν, ἐπὶ μίαν πενταετίαν, τὸ Ὀρθόδοξον θρησκευτικὸν μάθημα εἰς διάφορα Λύκεια τῆς Φλάνδρας. Τὸ ἔτος 1994 ἀνέλαβε τὴν παραγωγὴν ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Α´ Πρόγραμμα τῶν κρατικῶν σταθμῶν. Ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡρίσθη κατὰ τὸ ἴδιον ἔτος συνεργάτης τοῦ νεοσυστάτου Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει. Τὸ ἔτος 1995, τῇ πρωτοβουλίᾳ του – ἀλλὰ ἀδείας δοθείσης ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου – ἱδρύθη ἡ Ἑνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης εἰς Μπρύζ, τῆς ὁποίας καὶ διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Τὸ ἔτος 2001 ἴδρυσε καὶ τὴν Ἑνορίαν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου εἰς Ὀστάνδη. Ἀπὸ ἐτῶν ὑπηρετεῖ ὡς Ὀρθόδοξος ὑπεύθυνος ἐφημέριος (Chaplain) τοῦ Διεθνοῦς Ἀεροδρομίου Βρυξελλῶν. Εἰς τὸ Βέλγιον τυγχάνει μέλος διαφόρων ἐπιτροπῶν οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρος. Ἔλαβε δὲ μέρος εἰς Πατριαρχικὰς ἀντιπροσωπείας καὶ ἀποστολὰς καὶ εἰς Διορθόδοξα και Διαχριστιανικὰ Συνέδρια. Τὴν 13ην Μαΐου 2003 ἐξελέγη παμψηφεὶ Ἐπίσκοπος Σινώπης, Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, καὶ ἐχειροτονήθη τὴν 22αν Ἰουνίου. Μητροπολίτης Βελγίου ἐξελέγη παμψηφεί τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2013.

Ταχυδρομική διεύθυνσις
Son Eminence le Métropolite Athénagoras de Belgique
Archevêché Orthodoxe de Belgique
Avenue Charbo 71
1030 Brussels, Belgium
Τηλ. +32.2/736.52.78
Fax +32.2/735.32.64
Κιν: +32.475/351.301
Email: info@orthodoxia.be
Προσωπικό email: belgiou@orthodoxia.be


ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευμενείας κ. Μάξιμος.
Ταχυδρομική διεύθυνσις:
Son Excellence l’Evêque Maximos d’Evmenia
Rue Rogier Van Der Weyden 26/4
1000 Bruxelles, Βέλγιο
Τηλ: 00.32.2.511.62.67

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Πρωτοπρεσβύτερος Σταύρος Τριανταφύλλου
Avenue du Diamant 166
1030 Bruxelles, Βέλγιο
Τηλ: 0032.2.736.86.59 και 02.736.52.78
E-mail: eglise.orthodoxe@skynet.be

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Δια τας Ελληνοφώνους Ενορίας:
Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Αποστολάκης
Rue de Stassart 92
1050 Bruxelles.
Τηλ και Φαξ: 02/502.27.88
Κιν. 0496/10.44.60
E-mail: spapostolaki@brutele.be

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Μοσχονας
Avenue des Cinq Bonniers 3
1150 Bruxelles
Τηλ και Φαξ: 02/732.07.09
Κιν. +32.473/213718
E-mail: pmoshonas@voo.be

ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ
Αρχιδιάκονος Εμμανουήλ Μαυρογιαννάκης
Rue Roger Van der Weyden 26
1000 Bruxelles.
Τηλ: 02.503.33.94
Κιν. +32496503870
E-mail: pere.emmanouil@gmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
1. Οικονόνος Ευάγγελος Ψάλλας.
2. Εφραίμ Baetens.
3. Ariane Lahou: εἰδικὸς διὰ τὰ θέματα τῶν Fabriques d’Eglises.
Τηλ και +32.2/732.22.61
Κιν. 0498/57.62.40
E-mail: fabriques-orthodoxes@yahoo.fr

ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΙΕΡΕΥΣ
Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Κενανίδης
Lindendries 40
1730 Asse
Τηλ. +32.471.40.47.77
E-mail: frconken@gmail.com

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας
Αντιπρόεδρος: ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευμενείας κ. Μάξιμος
Γραμματεύς: Πρωτοπρεσβύτερος Σταύρος Τριανταφύλλου
Μέλη: Πρωτοπρεσβύτεροι Σπυρίδων Αποστολάκης και Παναγιώτης Μοσχονάς και οι κ.κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Γεώργιος Κάρταλης, Γεώργιος Πέτρου, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Γεώργιος Γιούργας, Γεώργιος Αλεξανδρής, Αβραάμ Ναλμπάντογλου, Κωνσταντίνος Δημητρίου, Στυλιανὸς  Κυμπαρίδης, Ἄλκης Ἰστίρης και Γεώργιος Παντούλης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας
Αντιπρόεδρος: 
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευμενείας κ. Μάξιμος
Γραμματεύς: ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Σταύρος Τριανταφύλλου.
Μέλη: Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αποστολάκης, Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μοσχονάς και Οικον. Δημήτριος Σταματάκης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας.
Γραμματείς: ο Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μοσχονάς.
Μέλη: Πρωτοπρ. Σπυρίδων Τσεκούρας, Πρωτοπρ. ‘Αγγελος Καμαλίδης, Οίκον. Ευάγγελος Ψάλλας, Οίκον. Νικόλαος Παλαμιανάκης καὶ ὁ Πρεσβύτερος Κυπριανός Ποπέσκου.

ΠΑΙΔΩΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Φλαμανδικῆς Κοινότητος)
Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας.
Αντιπρόεδρος: ο Πρωτοπρεσβύτερος Σταύρος Τριανταφύλλου.
Γραμματεύς: ο κ. Patrick Stangé,
Μέλη: ο Πρωτοπρ. Χρήστος Σιδηρόπουλος, ο Πρεσβύτερος Αθανάσιος de Theux , ο Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Pogor, ο , η κα …, ο κ. David de Bruyn και ο επιθεωρητής Οἰκονόμος Dominique Verbeke.
Νομικός Σύμβουλος: ο κ. Maurice Van Stiphout.

ΠΑΙΔΩΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Γαλλόφωνης Κοινότητος)
Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας.
Αντιπρόεδρος: ο Πρωτοπρ. Σταύρος Τριανταφύλλου.
Γραμματεύς: ο Οἰκονόμος Ευάγγελος Ψάλλας.
Μέλη: ο Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μοσχονάς, ο Πρωτοπρ. Πατρίκιος Vlaicu, ο Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Κενανήδης, η κα Chantal Lanoy, ο κ. Constantin Zamfir και ο επιθεωρητής Οἰκονόμος Dominique Verbeke.
Νομικός Σύμβουλος: ο κ. Maurice Van Stiphout.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αποστολάκης και Oικον. Δημήτριος Σταματάκης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ – ΤΥΠΟΥ
Υπεύθυνος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ
Υπεύθυνοι: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μοσχονάς και ο Πρεσβύτερος Κυπριανός Popescu.

ΚΗΡΥΓΜΑ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ
Τον θείον λόγον κηρύσσουν οι προσοντούχοι κληρικοί και θεολόγοι καθηγηταί.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Η Εξομολόγησις γίνεται εις απάσας τας Ενορίας υπό την εποπτείαν του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου κ. Μαξίμου, βοηθουμένου υπό των Πνευματικών Κληρικών.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
Επίσκεψις και συμπαράστασις γίνεται εις όλους τους ασθενείς των νοσοκομείων, υπό των ιερέων και υπό την καθοδήγησιν του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ευμενείας κ. Μαξίμου.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΚΩΝ
Συντονιστής: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας.
Υπεύθυνοι: ο Πρεσβύτερος Γεννάδιος Katamashvili (οι Νομαρχίες Αμβέρσης και Λιμβούργου), ο Διάκονος Duçan Markovic (Bruxelles, οι 2 Brabants, Hainaut), ο κ. Constantin Zamfir (οι Νομαρχίες Δυτικής Φλάνδρας και Ανατολικής Φλάνδρας) και ο κ. Alain-Germain (οι Νομαρχίες Namur, Λιέγης, Λουξεμβούργου):

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

1. ΚΕΣΤΕΚΙΔΕΙΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
Περιλαμβάνει Νηπιαγωγείον, Γυμνάσιον και Λύκειον Μητρικής Γλώσσης.
Διεύθυνσις: Rue Josephe Claes 91 – 1060 Bruxelles.
Τηλ. 02.538.02.25, 02.534.28.51 και 02.537.22.77
Υπεύθυνος: ο Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αποστολάκης.

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
Rue de Merode 146 – 1060 Bruxelles. Τηλ.02.538.06.85.
Εις το Πνευματικόν Κέντρον λειτουργούν Ελληνική δανειστική Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον.
Ὑπεύθυνος κτιρίου ὁ  Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Λύκος.

3. ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ‘‘ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΣΝΤΕΚΟΓΛΟΥ’’
Διεύθυνσις: Avenue de Stalingrad 28 – 1000 Bruxelles. Τηλ.02.512.19.13 και Φαξ: 02.511.29.62
Υπεύθυνος: ο Αρχιδιάκονος Εμμανουήλ Μαυρογιαννάκης.

4. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ‘‘ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ’’
Το Ινστιτούτο τούτο στεγάζεται εις το Κεστεκίδειον Σχολείον. Διεύθυνσις: Rue Josephe Claes 91 – 1060 Bruxelles.
Εις το Ινστιτούτο γίνεται θεολογική προετοιμασία των επιθυμούντων να διδάξουν το ορθόδοξο θρησκευτικό μάθημα εις τα Βελγικά Σχολεία. Η διδασκαλία γίνεται εις τας γλώσσας του Κράτους, την την Ολλανδικήν και την Γαλλικήν, εφ’ όσον και το μάθημα διδάσκεται εις αυτάς.

Πρύτανης: ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας

1. Φλαμανδικό Τμήμα:
Orthodox Instituut Heilige Johannes de Theoloog
Sophie van Akenstraat 56
9000 Gent.
Τηλ. και Φαξ: +32.9/224.11.53 και +32.9/225.47.18.
E-mail: verbekedominique@hotmail.com
Ιστοσελίδα: www.orthodoxonderwijs.be

2. Γαλλόφωνο Τμήμα:
Institut Orthodoxe Apôtre Paul
Rue Josephe Claes 91
1060 Bruxelles.
Τηλ. +3227364286
E-mail: inorthobxl@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.enseignementorthodoxe.be

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΛΓΙΟΥ
Υπεύθυνος ο Πρωτοπρ. Σταύρος Τριανταφύλλου.

ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ
Avenue de Stalingrad 36
1000 Bruxelles.
Τηλ. 02.502.52.

ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΙΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Θεόδωρος Θεοδωρίδης, ‘Αρχων Μαίστωρ (εν Ουτρέχτη)
Νικόλαος Αναστασιάδης, ‘Αρχων Ακτουάριος (εν Ρόττερνταμ)
Γεώργιος Κάρταλης, ‘Αρχων Μ. Νομοφύλαξ (εν Βρυξέλλαις)
Γεώργιος Πέτρου, ‘Αρχων ‘Εκδικος (εν Βρυξέλλαις)
Γεώργιος Γιούργας, ‘Αρχων Οστιάριος (εν Βρυξέλλαις)
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ‘Αρχων Νοτάριος (εν Βρυξέλλαις)
Γεώργιος Αλεξανδρής, ‘Αρχων Ευταξίας (εν Βρυξέλλαις)
Ἀβραάμ Ναλμπάντογλου, ‘Αρχων Ὑπομνηματογράφος (εν Βρυξέλλαις)
Κωνσταντίνος Δημητρίου, ‘Αρχων Ευταξίας (εν Ροττερντάμ)
Στυλιανός Κυμπαριίδης, ‘Αρχων Ἱερομνήμων (εν Βρυξέλλαις)

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ
Ἀπὸ τοῦ 2005 ὑπάρχει εἰς τὰς Βρυξέλλας Ὀρθόδοξον Νεκροταφεῖον.
Cimetière de Schaerbeek, Rue d’Evere 4 – 1140 Evere
Τηλ. 02/726.33.43
E-mail: intercom.inhumation@skynet.be

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Οι δικηγόροι κ.κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης, Νικόλαος Κορογιαννάκης καὶ Εὐθύμιος Μπουρτζάλας.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ηγουμένη Γερόντισσα Μαρία.
Διεύθυνσις:
Orthodox Klooster Geboorte Moeder Gods
Gruttoweg 7
5725 RT Asten, Ὁλλανδία.
Τηλ. +31.493/56.04.21
E-mail: orthodoxasten@hetnet.nl
Website: www.orthodoxasten.nl

Εφημέριος: …Παρακολουθῆστε

Νὰ ἔρχεται κάθε νέο ἄρθρο στὰ εἰσερχόμενά σας.

Ὑπάρχουν ἤδη 39 συνδρομητές. Ἐγγραφῆτε καὶ σεῖς.

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: