Α. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΙΔΩΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Φλαμανδόφωνη Ἐπιτροπή:
Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας.
Αντιπρόεδρος: ο Πρωτοσυγκελλεύων Πρωτοπρ. Σταύρος Τριανταφύλλου.
Γραμματεύς: ο κ. Patrick Stangé,
Μέλη: ο Πρωτοπρ. Χρήστος Σιδηρόπουλος, ο Πρεσβύτερος Αθανάσιος de Theux , ο Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Pogor, ο , η κα …, ο κ. David de Bruyn και ο επιθεωρητής Οἰκονόμος Dominique Verbeke.
Νομικός Σύμβουλος: ο κ. Maurice Van Stiphout.

Γαλλόφωνη Ἐπιτροπή:
Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας.
Αντιπρόεδρος: ο Πρωτοσυγκελλεύων Πρωτοπρ. Σταύρος Τριανταφύλλου.
Γραμματεύς: ο Οἰκονόμος Ευάγγελος Ψάλλας.
Μέλη: ο Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μοσχονάς, ο Πρωτοπρ. Πατρίκιος Vlaicu, ο Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Κενανήδης, η κα Chantal Lanoy, ο κ. Constantin Zamfir και ο επιθεωρητής Οἰκονόμος Dominique Verbeke.
Νομικός Σύμβουλος: ο κ. Maurice Van Stiphout.

Ταχυδρομική διεύθυνσις:
Παιδαγωγική Επιτροπή της Ορθοδόξου Εκκλήσιας
Avenue Charbo 71
1030 Bruxelles, Βέλγιο
Τηλ: +32.2.736.52.78
Φαξ: +32.2.735.32.64
E-mail: eglise.orthodoxe@skynet.be


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

1. Φλαμανδική Κοινότητα:
Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs
Johannastraat 33
9000 Gent
Τηλ. και Φαξ: +32.9/224.11.53 και +32.9/225.47.18.
E-mail: verbekedominique@me.com 

2. Γαλλόφωνη και Φερμανόφωνη Περιοχή
προσωρινά:
Secrétariat de la Commission Pédagogique
Avenue Charbo 71
1030 Bruxelles
Τηλ: +32.2.736.52.78
Φαξ: +32.2.735.32.64
E-mail: eglise.orthodoxe@skynet.be

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ‘‘ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ’’ καὶ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Εις τα δύο αυτά Ινστιτούτα γίνεται θεολογική προετοιμασία των επιθυμούντων να διδάξουν το ορθόδοξο θρησκευτικό μάθημα εις τα Βελγικά Σχολεία. Η διδασκαλία γίνεται εις τας γλώσσας του Κράτους, την την Ολλανδικήν και την Γαλλικήν, εφ’ όσον και το μάθημα διδάσκεται εις αυτάς.

Πρύτανης: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας.

Το Φλαμαδόφωνο Τμήμα (Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου) του Ινστιτούτο τούτο στεγάζεται εις το Ενοριακόν Κέντρον της εν Γάνδη Ορθοδόξου Ενορίας Αποστόλου Ανδρέου.
Διεύθυνσις: Sophie Van Akenstraat 56 – 9000 Γάνδη
Ιστοσελίδα: www.orthodoxonderwijs.be

Το Γαλλόφωνο Τμήμα (Αποστόλου Παύλου) του Ινστιτούτο τούτο στεγάζεται εις το Κεστεκίδειον Σχολείον της Ιεράς Μητροπόλεως.
Διεύθυνσις: Rue Josephe Claes 91 – 1060 Βρυξέλλες
Ιστοσελίδα: www.enseignementorthodoxe.be


Παρακολουθῆστε

Νὰ ἔρχεται κάθε νέο ἄρθρο στὰ εἰσερχόμενά σας.

Ὑπάρχουν ἤδη 39 συνδρομητές. Ἐγγραφῆτε καὶ σεῖς.

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: