ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΒΕΡΣΑ

22 Ἰουνίου 2014

Σήμερα Κυριακή 22 Ιουνίου 2014 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Ἐνορία Ἀμβέρσης τοῦ Βελγίου ἐτέλεσε τὴν χειροτονία σὲ Διάκονο τοῦ κ. Bert Genbrugge καὶ τὸν ὠνόμασε Βαρνάβα.

Τὸ ὄνομα Βαρνάβας τοῦ νέου Διακόνου τὸ ὑπέδειξε ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ὁλλανδία τὸν περασμένο Ἀπρίλιο: ”Τὸ ὄνομα ποὺ θὰ λάβης μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς εἰς διάκονον χειροτονίας σου, εἶναι μία προσωπικὴ ἐπιλογὴ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Τὸ ἐπέλεξε μεταξὺ τῶν ὀνομάτων ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ γράμμα Β, ὅπως ἀρχίζει καὶ αὐτὸ ποὺ δέχθηκες ὅταν βαπτίσθηκες. Εἶναι ἕνα ὄνομα ποὺ εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλες τὶς χριστιανικὲς παραδόσεις, παντοῦ στὸν κόσμο. Ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς θὰ ἑορτάζης τὴν ὀνομαστική σου ἑορτὴ τὴν ἴδια ἡμέρα μὲ τὸν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη Βαρθολομαῖο”.

DSC_9610

Ὁ νέος Διάκονος Βαρνάβας εἶναι ἔγγαμος, πατέρας δύο παιδιῶν, ἀρχιτεκτονας καὶ ἐπὶ χρόνια μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Βελγίου: ”Σὲ θυμᾶμαι ἀπὸ τότε ποὺ, φοιτητὴς τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἀκόμη, εἶχες ἀνακαλύψει τὴν ὀρθόδοξη ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα στὴν Γάνδη. Χωρίς καμμιὰ πίεση καὶ τελείως αὐθόρμητα! Ἡ διαδρομή σου πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία ἐκτυλίχτηκε δίχως βιασύνη ἀλλὰ μὲ ἀποφασιστικότητα. Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, δραστηριοποιήθηκες μέσα στὴν κίνησή μας «Ὀρθόδοξη Νεολαία τοῦ Βελγίου». Μέγιστο γεγονὸς μέσα στὴ ζωή σου ἦταν ἡ γνωριμία σου καὶ ὁ γάμος σου μὲ τὴ Σοφία, ποὺ σοῦ ἔδωσε ἠρεμία καὶ σταθερότητα στὴ ζωή σου καὶ ἐνίσχυσε ἀκόμη περισσότερο τὴν ὀρθόδοξη συνείδησή σου. Ἡ εἴσοδός σου στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἦταν μία ἀργὴ μὲν ἀλλὰ πολὺ συνειδητὴ διαδικασία, πρᾶγμα ποὺ σὲ κάνει νὰ εἶσαι ἕνα πρόσωπο ποὺ ἐμφορεῖται ἀληθινὰ ἀπὸ τὴν πνευματικότητα καὶ τὸ ἦθος τῆς Ὀρθοδοξίας. Μαζὶ μὲ τὴν Ἑλληνίδα σύζυγό σου ἀποτελεῖτε ἕνα ὄμορφο παράδειγμα ζεύγους ποὺ συναντοῦμε ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ στὶς ἐνορίες μας. Αὐτὸ ποὺ εἶναι σημαντικὸ νὰ ὑπογραμμίσουμε εἶναι ὅτι, σ’ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις τῆς ἀναμείξεως πολιτιστικῶν παραδόσεων, ἡ ὀρθόδοξη ταυτότητά μας δὲν χάνεται, καὶ ὅτι ἀναπτύσσεται μία καλὴ ἰσορροπία”.

” (…) Σὲ λίγα λεπτὰ, θὰ ὑπηρετήσης τὴ Μεγάλη καὶ Ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ πνευματικὸ καλὸ ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ποὺ κατοικοῦν στὴν περιοχή. Δὲν εἶναι ἡ πιὸ εὔκολη ἀποστολή, μὰ εἶναι ἡ πιὸ ὡραία! Σὲ λίγα λεπτὰ θὰ σταθῆς δίπλα στὸν Μητροπολίτη σου γιὰ νὰ τὸν βοηθήσησης στὸ ποιμαντικὸ καὶ τὸ γενικότερο ἔργο του, σὲ πλήρη ἁρμονία μὲ τὸ σύνολο τῶν ἱερέων καὶ διακόνων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Καὶ πάντοτε μέσα σὲ πνεῦμα εὐγνωμοσύνης ἔναντι τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου ποὺ σὲ δέχεται καὶ σὲ ἐντάσσει μέσα στοὺς κόλπους τοῦ ἱεροῦ του κλήρου καὶ τὸ ὁποῖο ἐπαγρυπνεῖ γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Μπορεῖς νὰ εἶσαι ὑπερήφανος ποὺ ἀνήκεις στὴν Πρωτόθρονη Ἐκκλησία”.

DSC_9629

Συνελλειτούργησαν περὶ τοὺς ἕξ κληρικοὶ καθὼς καὶ δύο διάκονοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου.

Ἔψαλλαν οἱ χοροὶ πολὺ κατανυκτικὰ ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Διδάκτορος Θεολογίας κυρίου Δημητρίου Ζαγκανᾶ. Παρευρέθησαν πολλοὶ χριστιανοὶ καὶ εὐχήθηκαν στὸν νέο Διάκονο Βαρνάβα νὰ εἶναι Ἄξιος στὴν νέα του διακονία.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀμβέρσης εἶναι ὁ πρῶτος Ἱερὸς ναὸς ποὺ ἔκτισαν οἱ Ἕλληνες στὸ Βέλγιο περὶ τὸ 1900.

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

18 Ἰουνίου 2014

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθε στὶς Βρυξέλλες, στὴν ἕδρα τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, Αvenue Charbo 71, τὴν Τετάρτη 18 Ἰουνίου 2014, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον).

Ἐκτός τοῦ Προέδρου, παρόντες ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, Ἀντιπρόεδρος (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰωσήφ, Ταμίας (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Ὑπερόριος Ρωσσικὴ Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

CEOB_01

Αύτὴ ἡ ἑβδόμη συνάντηση τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως (CEOB) μετὰ τὴν ἵδρυσή της τὸν Ἰούνιο τοῦ 2010, εἶναι ἡ πρώτη συνάντηση ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ νέου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου κατόπιν τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος γιὰ τὸν ὁποῖον ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι ἐξέφρασαν τὸν βαθύτατο σεβασμό τους καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη τους ὑποδεχόμενοι ταυτοχρόνως θερμὰ τὸν διάδοχό του, κ. Ἀθηναγόρα.

Οἱ ἐπίσκοποι ἀσχολήθηκαν μὲ σημαντικὰ θέματα καλύτερου συντονισμοῦ καὶ μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὶς τρεῖς Χῶρες τῆς Μπενελούξ.

Τὰ μέλη τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ἀναφέρθηκαν στὴ δυνατότητα νὰ ἐκφέρουν συγκεκριμμένες προτάσεις ἐπὶ τῶν ζητημάτων ποὺ θὰ συζητηθοῦν στὴν Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο ποὺ θὰ συνέλθη στὸ τέλος τῆς ἀνοίξεως τοῦ 2016.

Οἱ ἐπίσκοποι ἐνημερώθηκαν ἐπίσης γιὰ σημαντικὰ γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στὶς τρεῖς Χῶρες, κυρίως γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στὴν Ὁλλανδία τὸν περασμένο Ἀπρίλιο, γιὰ τὴν Παιδαγωγικὴ Ἡμερίδα γιὰ τοὺς διδάσκοντες τὸ ὀρθόδοξο θρησκευτικὸ μάθημα στὰ γαλλόφωνα σχολεῖα τοῦ Βελγίου, γιὰ τὴ δυνατότητα υἱοθετήσεως μίας κοινῆς θέσεως σχετικὰ μὲ τὴν ἀναγνώριση τοῦ βαπτίσματος τῶν ἄλλων χριστιανῶν καθὼς καὶ γιὰ τὶς τελευταίες ἐξελίξεις τῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ὁλλανδία.

IMG_1796

Οἱ ἐπίσκοποι ἀποφάσισαν νὰ ἐνεργοποιηθοῦν οἱ ἐπιτροπὲς ποὺ λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως. Ἐπίσης ἀντάλλαξαν εἰδήσεις καὶ πληροφορίες σχετικἀ μὲ τὶς διάφορες δραστηριότητες τῶν Ἐπισκοπῶν τους καὶ κυρίως σχετικά μὲ τὴν κίνηση τῆς Ὀρθοδόξου Νεολαίας στὸ Βέλγιο καὶ στὴν Ὁλλανδία.

Ἀναφέρθηκαν κυρίως στὴν διοργάνωση μιᾶς ἡμερίδας γιὰ τὴν ὀρθόδοξη νεολαία ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Βελγίου μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀθηναγόρου, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν νέοι διαφόρων Ἐπισκοπῶν καὶ ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν 1η Μαΐου.

Ἔγινε ἐπίσης λόγος γιὰ τὴν κατασκήνωση τῶν ὀρθοδόξων νέων ποὺ θὰ ὀργανωθεῖ, κι αὐτὴ τὴ χρονιά, στὴ Ὁλλανδία πρὸς τὰ τέλη τοῦ Ἰουλίου καὶ στὴν ὁποία οἱ ἐπίσκοποι ἔδωσαν τὴν εὐλογία τους.

Ἡ Ἐπισκοπικὴ αὐτὴ Συνέλευση δημιουργήθηκε σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση ποὺ λήφθηκε κατὰ τὴν 4η Πανορθόδοξη Προσυνοδικὴ Διάσκεψη, ποὺ συγκλήθηκε στὸ Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιο τοῦ 2009.

Τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ ἐπανέλαβαν τὴ θέλησή τους νὰ συνεχίσουν τὴν καλή συνεργασία γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὴ σωτηρία ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν ποὺ ζοῦν καὶ ἐργάζονται στὶς Χῶρες τῆς Μπενελούξ.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

15 Ἰουνίου 2014

Με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια κατά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, 15 Ιουνίου 2014, στον Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Γαβριήλ και Μιχαήλ Βρυξελλών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας τέλεσε την εις διάκονον χειροτονία του νέου θεολόγου Αθανασίου Τοπαρλάκη.

Συνελειτούργησαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευμενείας κ. Μάξιμος, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Ελβετίας Αρχιμανδρίτης κ. Μάξιμος, πνευματικός του νέου διακόνου, κληρικοί του Μητροπολιτικού Ναού, καθώς και εκ της Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου (Χανίων) Κρήτης ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Εμμανουήλ Δερμιτζάκης και ο Διάκονος Δημήτριος Δερμιτζάκης, πατέρας και αδελφός της διακονίσσης Μαρίνης αντιστοίχως.

DSC_8817

Κατάμεστος ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός από πλήθη πιστών, οι οποίοι με κατάνυξη συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία και το μυστήριο της χειροτονίας.

Με πολύ προσοχή άκουσαν τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτην Βελγίου κ. Αθηναγόραν να λέει: “H κλῆσις σου νὰ γίνῃς διάκονος τοῦ Θεοῦ σὲ καθιστᾷ σήμερον ἕνα φανάριον, διὰ νὰ φωτίζῃς τὰ πρόσωπα γύρω σου, μὲ τὴ συμπεριφοράν σου καὶ μὲ τὸ παράδειγμά σου. Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι, ὡς κληρικός, θὰ ἀντιλαμβάνεσαι ποῖος ὀφείλεις νὰ εἶσαι καὶ πῶς νὰ συμπεριφέρεσαι μέσα εἰς τὴν κοινωνίαν. Ὡς θεολόγος ἔμαθες καὶ ἐδίδαξες, καὶ γνωρίζεις λοιπὸν τέλεια, τὸ πῶς ἕνας κληρικὸς πρέπει νὰ συμπεριφέρεται ἀκολουθῶν τὸ παράδειγμα Ἐκείνου ποὺ εἶπεν «Ἐγώ εἰμι ἡ ὀδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή», Ἐκείνου ποὺ εἶναι «χθὲς καὶ σήμερον ὁ Αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας», Ἐκείνου ποὺ εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ ἔγινε ἄνθρωπος, διὰ νὰ γίνῃ τὸ παράδειγμα πρὸς μίμησιν καὶ, τὸ αἰώνιον πρότυπον τῆς ζωῆς”.

Στο τέλος της Λειτουργίας μίλησε και ο Διάκονος κ. Αθανάσιος, οποίος με πολύ συγκίνηση αναφέρθη: “(…) θα ήθελα να αναπέμψω δοξολογία στον Τριαδικό Θεό ο οποίος … επέτρεψε να εισέλθω στο άγιο Θυσιαστήριο … στην αεί άκαη δάδα της ιεροσύνης, δάδα η οποία έχει διττή την ιδιότητα: φωτιστική και θερμαντική, δοθείσα από τον Θεό του ελέους στον άνθρωπο. Μια δάδα για την οποία φέρω την ευθύνη να κρατήσω άσβεστη και να χρησιμοποιήσω με τον οποιοδήποτε δυνατό τρόπο για τον φωτισμό των ανθρώπων”.

DSC_8737

Ο Διάκονος Αθανάσιος είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών και του Ινστιτούτου μεταπτυχιακών σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας Σαμπεζί (Γενεύης).

Η Εκκλησία ευελπιστεί ότι η διακονία του Διακόνου Αθανασίου θα αποβεί διαπρεπής και όλες οι θεολογικές γνώσεις του θα υπηρετήσουν τον καταρτισμό του λαού του Θεού.

Όλοι του ευχήθηκαν να έχει υγεία, να είναι πάντα άξιος και με ενθουσιασμό και πίστη να λατρεύει τον Θεόν και να διακονεί τον λαόν.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ

8 Ἰουνίου 2014

Με λαμπρότητα και θρησκευτική μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η Κυριακή της Πεντηκοστής στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών.

Συλλειτούργησαν οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Ευμενείας κ. Μάξιμος και Νεαπόλεως κ. Πορφύριος (Γραφείου της Εκκλησίας της Κύπρου παρά τη Ε.Ε.), καθώς και ιερείς και διάκονοι.

benelux-14

Μεταξύ αυτών ήταν και ο Πανοσιολογ. Αρχιμ. κ. Ιγνάτιος Σωτηριάδης, γραμματεύς Της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ο Μέγας Εσπερινός της Γονυκλισίας.

Την ομιλία για την εορτή εκφώνησε ο ίδιος ο Μητροπολίτης ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο και την αποστολή του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του κόσμου και της Εκκλησίας.

benelux-3

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ

29 Μαΐου 2014

Ο Πατριαρχικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, επισκέφθηκε τη Στοκχόλμη από τις 27 ως και τις 29 Μαΐου 2014 για να πραγματοποιήσει ποιμαντική επίσκεψη.

Βασικός σκοπός αυτού του ταξιδιού ήταν η προετοιμασία της Ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτου Σουηδίας κ. Κλεόπα που θα γίνει στις 14 Ιουνίου 2014 στις 11 το πρωί στον Ορθόδοξο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στό κέντρο της πόλης της Στοκχόλμης.

IMG_1313

Ο Μητροπολίτης Βελγίου επισκέφθηκε πρώτα τον πρώην Μητροπολίτη Σουηδίας κ. Παύλο. Εν συνεχεία επισκέφθηκε την Ελληνίδα πρέσβη στη Στοκχόλμη κ. Αλίκη Χατζή και είχε συνάντηση με διάφορα πρόσωπα από την ομογένεια της Σουηδικής πρωτεύουσας.

Έτσι σχημάτισε μια γενικότερη εικόνα της κατάστασης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Σουηδία.

Την Τετάρτη 28 Μαΐου ο Πατριαρχικός Επίτροπος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία της Απόδοσης του Πάσχα έχοντας ως συλλειτουργό τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Σωσίπατρο Στεφανούδη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού.

IMG_1275-2

Η Ιερά Μητρόπολις Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας περιλαμβάνει τέσσερις Χώρες: τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Δανία και την Ισλανδία. Έχει σήμερα τέσσερις ενορίες: στη Στοκχόλμη, στην Ουψάλα, στο Γκέτεμποργκ και στο Όσλο.

Νέος και δυναμικός, ο νέος Μητροπολίτης Σουηδίας θα εργασθεί για την ανάπτυξη της Ορθοδοξίας στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης.

Επίσης θα είναι ο πρόεδρος της Επισκοπικής Συνέλευσης Σκανδιναβίας που περιλαμβάνει όλους τους κανονικούς ορθόδοξους επισκόπους που έχουν ενορίες στις Σκανδιναβικές Χώρες.

IMG_1310

IMG_1336

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

8 Μαΐου 2014

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας έγινε την 7η Μαίου δεκτός σε ακρόαση από το Μεγαλειότατο Βασιλέα του Βελγίου Φίλιππο, στα Βασιλικά Ανάκτορα των Βρυξελλών.

Ο Μητροπολίτης συνομίλησε με τον Βέλγο Βασιλέα για σαράντα πέντε περίπου λεπτά.

Koning_Filip

Η συζήτηση περιεστράφη γύρω από διάφορα θέματα και κυρίως γύρω από την παρουσία της Ορθοδοξίας στο Βέλγιο και την καλή συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες ορθόδοξες κοινότητες και τις άλλες θρησκείες που υπάρχουν στη Χώρα.

Η προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και ο ρόλος του στον οικουμενικό και διαθρησκειακό διάλογο, η προσεχής συνάντηση του Πατριάρχου Βαρθολομαίου με τον Πάπα Φραγκίσκο στα Ιεροσόλυμα, η κατάσταση των χριστιανών στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή, το πρόβλημα της εκκοσμίκευσης των δυτικών κοινωνιών, η ανάγκη προσευχής για τον κόσμο και για τη σωτηρία του, ήταν μεταξύ των άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν.

Αυτή η θερμή και γεμάτη από αλληλοσεβασμό συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της πρόσφατης αναρρήσεως του κ. Αθηναγόρου στον Μητροπολιτικό Θρόνο του Βελγίου.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΒΕΛΓΙΟΥ

1 Μαΐου 2014

Την 1η Μαΐου έγινε μία μεγάλη συγκέντρωση ορθοδόξων νέων και ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου στο ευρωπαϊκό κέντρο « FORESTA » κοντά στη Λουβαίνη.

Εκπληκτικά μεγάλη ήταν η συμμετοχή των νέων ενώ μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση όλων των ιερέων της Μητροπόλεως που προσπάθησαν και έφεραν – πολλοί μάλιστα με προσωπικό τους μέσο – νέους και νέες των ενοριών τους. Υπολογίζεται ότι οι συμμετέχοντες υπερέβαιναν τα 220 άτομα.

DSC_5583

Νωρίς το πρωί άρχισαν να καταφθάνουν στον χώρο, που βρίσκεται σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία μέσα στο δάσος, ιερείς και νέοι για να συμμετάσχουν σε αυτήν την ευκαιρία αλληλογνωριμίας των νέων και των ποιμένων τους, να πάρουν ευλογία μέσα στη χάρη της Θείας Λειτουργίας, να λάβουν ενεργό μέρος στις συζητήσεις και τους προβληματισμούς σχετικά με την ποιμαντική των νέων, να φάνε όλοι μαζί και να εκφράσουν την κοινή τους ορθόδοξη πίστη αλλά και τις σκέψεις τους για την καλύτερη ενσωμάτωση των νέων στους κόλπους της Εκκλησίας.

Τη Θεία Λειτουργία, στην εκκλησία του χώρου, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας πλαισιούμενος από τον Πρωτοπρεσβύτερο Σπυρίδωνα Αποστολάκη, τους Οικονόμους Ευάγγελο Ψάλλα και Βερνάρδο Peckstadt και τους Πρεσβυτέρους Εμμανουήλ Καρασαββίδη και Δημήτριο Σανταμούρη.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας – κατά την οποίαν έλαβαν μέρος στη Θεία Κοινωνία πολλοὶ νέοι – ο Σεβ. Μητροπολίτης χειροθέτησε αναγνώστη τον κ. Bert Genbrugge, που είναι εδώ και χρόνια ενεργό μέλος της Ορθ. Νεολαίας του Βελγίου.

DSC_5484

Μίλησε εμπνευσμένα ο Σεβασμ. Μητροπολίτης για την προτεραιότητα της ανάπτυξης της ποιμαντικής των νέων, την σημασία που έχει να κατανοήσουν οι νέοι την σπουδαία και κεντρική θέση που κατέχουν (και πρέπει να κατέχουν) στη ζωή της Εκκλησίας, ενώ δεν παρέλειψε με συγκίνηση να αναφερθεί και στην προσωπική του πορεία μέσα την πίστη όπου σπουδαίο ρόλο έπαιξε η επί χρόνια συμμετοχή του στις δραστηριότητες της Ορθοδόξου Νεολαίας του Βελγίου και από την οποία συμμετοχή αντλεί ακόμη και τώρα δύναμη και έμπνευση.

Ακολούθησε ομιλία του νέου αναγνώστου κ. Bert Genbrugge για την αξία της πνευματικής ζωής και την καθοδήγηση από πνευματικό πατέρα ενώ αναφέρθηκε στη σημασία της γνωριμίας των πιστών και ιδίως των νέων με τη μοναστική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Μετά από ένα μικρό πρόγευμα ακολούθησαν επί μέρους συναντήσεις κατά ομάδες γαλλόφωνων, ολλανδόφωνων και ελληνόφωνων νέων, ενώ χωριστή συνάντηση είχαν οι ιερείς με τον Μητροπολίτη Βελγίου και τον Πρεσβ. Δρ. Κωνσταντίνο Κενανίδη για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη ποιμαντική δραστηριότητα στον τομέα της νεότητας. Ανάλογες συναντήσεις είχαν οι γονείς και οι υπεύθυνοι νεολαίας.

DSC_5499

Από όλες τις συναντήσεις αυτές φάνηκε η θέληση όλων για μια καλύτερη ποιμαντική προσέγγιση των νέων και η ανάγκη να ακούγεται η φωνή των νέων στην Εκκλησία και οι μεγαλύτεροι να φροντίζουν ώστε να προσελκύουν στην πίστη και όχι να απωθούν απ’αυτήν, με τον τρόπο τους ή με το λόγο τους, τους νέους ανθρώπους.

Ακολούθησε γεύμα για όλους ώστε να δοθεί ακόμη μια ευκαιρία συνάντησησης, συζήτησης και αλληλογνωριμίας.

Στο τέλος έγινε σύνοψη των συμπερασμάτων και δόθηκε η υπόσχεση για μελλοντικές παρόμοιες συναντήσεις.

Η εναλλαγή των γλωσσών (ελληνικά, γαλλικά, ολλανδικά, αγγλικά) έδωσε το δικό της ιδιαίτερο ύφος στην όλη εκδήλωση που θύμιζε κάτι από το Πνεύμα της Πεντηκοστής.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, στην ομιλία του είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα, ο σκοπός μας είναι να ξεκινήσουμε την αναζήτηση τρόπων και μεθόδων που θα μας επιτρέπουν να συναντιόμαστε πιο συχνά, να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας, να ακούμε τις προσδοκίες και τους προβληματισμούς σας και τελικά να γινόμαστε σύντροφοι και συνοδοιπόροι στο δρόμο του Χριστού, μέσα στον αγώνα για την πίστη μας. Η χαρά μου δεν είναι μόνο νοσταλγική – αν και θυμάμαι συχνά όλες αυτές τις ευλογημένες στιγμές που μπόρεσα να ζήσω σε πολλές συναντήσεις της Ορθόδοξης Νεολαίας της Μπενελούξ και οι οποίες οικοδόμησαν και, ακόμη, καθόρισαν την προσωπική μου πνευματικὴ ζωή – αλλὰ κυρίως αυτή η χαρά είναι εντελώς εξειδικευμένη, γιατί εσείς, με την παρουσία σας σήμερα εδώ, κάνετε πραγματικότητα ένα από τα όνειρά μου και έναν από τους στόχους μου. Ναι, η ποιμαντική μέριμνα για τη νεολαία αποτελεί μία από τις μεγάλες προτεραιότητές μου! Πρόκειται για το παρόν και το μέλλον της Ορθοδοξίας στη Μπενελούξ. …Εμείς, οι μεγαλύτεροι καλούμαστε να μιλήσουμε τη γλώσσα σας. Ας ελπίσουμε ότι απο ‘δώ κι έπειτα δεν θα μπορέσετε πια ποτέ να πείτε ότι μέσα στην ενορία σας ή μέσα στη Μητρόπολή σας δεν γίνεται τίποτε για σάς. Η ενορία σας, η Μητρόπολή σας πρέπει να είναι κυρίως σαν ένα σπίτι για σάς και θα πρέπει να αισθάνεστε εκεί σαν το σπίτι σας.»

Η χαρά της Ανάστασης ήταν έντονη καθ’ όλη την όμορφη αυτήν εκδήλωση ενώ ο αναστάσιμος παιάνας «Χριστός ανέστη εκ νεκρών……» ακούστηκε πολλές φορές και σε διάφορες γλωσσες.

DSC_5926

ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΙΣ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ

11 Ἀπριλίου 2014

ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ INNTEL – ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ
Leuvehaven 80, 3011 EA Rotterdam

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΣΤΙΣ 13h15

Για να μπορέσετε να λάβετε μέρος, εγγραφείτε παρακαλώ πριν τις 20 Απριλίου 2014:

- επιστρέφοντας το δελτίο εγγραφής στο :
info@orthodoxia.be- Φαξ: +32.2/735.32.64

- καταθέτοντας το ποσόν των €50/ανά άτομο στο τραπεζικό λογαριασμό IBAN: NL31INGB0004884188 – BIC: INGBNL2A της Ορθοδόξου Ενορίας Αγίου Νικολάου του Ρόττερνταμ «Orthodoxe Parochie Agios Nikolaos Rotterdam».

Βλ. εδώ την ανακοίνωση.

 

Rotterdam

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

11 Ἀπριλίου 2014

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ) ανακοινώνει με μεγάλη χαρά ότι από 23 έως 27 Απριλίου θα ευρίσκεται στην Ολλανδίαο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, προσκεκλημένος της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας.Με  την ευκαιρία αυτή η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης θα συναντήση τους Ορθοδόξους χριστιανούς μας σε δύο ευκαιρίες, σε δύο πατριαρχικές χοροστασίες:

1. το Σάββατον 26 Απριλίου 2014 στις 18.00 στην Ιερά Μονή του Γενεθλίου της Θεοτόκου στο Asten (Gruttoweg 7 à 5725 RT Asten, Pays-Bas) και

2. την Κυριακή 27 Απριλίου 2014 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Rotterdam (Westzeedijk 333 à 3015 AA Rotterdam, Pays-Bas). Μετά την Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει Δεξίωση για όλους τους παρόντες.

Η Ιερά Μητρόπολις προσκαλεί όλους τους κληρικούς και λαϊκούς χριστιανούς της να συμμετάσχουν στις δύο αυτές Πατριαρχικές Χοροστασίες.

Παρακαλούμε να γνωρίσετε την Ανακοίνωση αυτή σε όλους τους γνωστούς σας.

Βλ. και εδώ την ανακοίνωση.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου (info@orthodoxia.be).

Bartholomaios_2011

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΟΥΤΡΕΧΤΗΣ

8 Ἀπριλίου 2014

Την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014, Δ´ Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Σιναίτου, συγγραφέως της Κλίμακος. Αυτή την ημέρα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Ἐξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας βρέθηκε στην όμορφη πόλη της Ουτρέχτης της Ολλανδίας. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας λειτούργησε για πρώτη φορά ως Μητροπολίτης Βελγίου στον εορτάζοντα κατάγραφο Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου με την παρουσία ιερέων της Μητροπόλεως μας αλλά και πολύ μεγάλου αριθμού πιστών που ήρθαν από τις γύρω περιοχές για να προσευχηθούν και να λάβουν την ευλογία του νέου Ποιμενάρχου τους.

DSC_3102

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας προχείρισε τον δραστήριο εφημέριο της Ενορίας π. Γεώργιο Περρή σε Σταυροφόρο Οικονόμο, τιμώντας τον έτσι για την πολυετή προσφορά του στην Ιερά Μητρόπολη μας. DSC_3085 DSC_3090 DSC_3100


Παρακολουθῆστε

Νὰ ἔρχεται κάθε νέο ἄρθρο στὰ εἰσερχόμενά σας.

Ὑπάρχουν ἤδη 40 συνδρομητές. Ἐγγραφῆτε καὶ σεῖς.