Archive for Ἰανουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ

26 Ἰανουαρίου 2012

Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελούξ (CEOB) συνῆλθεν εἰς Βρυξέλλας, εἰς τὴν ἔδραν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως (Avenue Charbo 71), τὴν Πέμπτην 26 Ἰανουαρίου 2012 ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος (Οικουμενικὸν Πατριαρχεῖον). Ἐκτός τοῦ Προέδρου, παρόντες ἦσαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, Ἀντιπρόεδρος (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ (Ἔξαρχος τῶν ἐνοριῶν ρωσσικῆς παραδόσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου), ὁ Ἐπίσκοπος Λουκᾶς (Πατριαρχεῖον Σερβίας), ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰωσήφ, Ταμίας (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Ὑπερόριος Ρωσσικὴ Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, Γραμματεύς (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

Πρόκειται διὰ τὴν τρίτην συνάντησιν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως μετὰ τὴν ἵδρυσίν της, τὸν Ἰούνιον τοῦ 2010. Ἡ Συνέλευσις ἠσχολήθη μεταξὺ ἄλλων μὲ τὰς διαφόρους ἐκκλησιαστικάς ἐπιτροπάς, τοὺς στόχους των, τὴν σύνθεσίν των καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητά των. Ἀπεφάσισεν ἐπίσης τὴν δημιουργίαν νέων ἐπιτροπῶν, ὅπως μεταξὺ ἄλλων τὴν γενικὴν ἐπιτροπὴν διὰ τους διαχριστιανικοὺς καὶ διαθρησκειακοὺς διαλόγους, τὴν ποιμαντικὴν ἐπιτροπὴν,  τὴν ἐπιτροπὴν νεότητος καὶ φοιτητῶν, τὴν ἐπιτροπὴν ἐκδόσεων, τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν ἐπικοινωνίαν καὶ τὰ Μ.Μ.Ε., μὲ στόχον τὴν ἀρτιοτέραν ἀνταπόκρισιν εἰς τὴν ἀνάγκην ἑνὸς καλυτέρου συντονισμοῦ τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου καθὼς καὶ εἰς τὰς προκλήσεις τῆς συγχρόνου κοινωνίας. Ἡ Συνέλευσις ένέσκυψεν ἐπίσης μετὰ πολλῆς προσοχῆς εἰς τὴν ὀργάνωσιν καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωὴν τῆς ἐν Ὀλλανδίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ καλυτέρα ὀργάνωσις τῆς ἰδίας τῆς Συνελεύσεως ὑπῆρξεν ἕνα ἄλλο θέμα ποὺ ἀπησχόλησε αὐτὴν τὴν συνάντησιν. Μὲ τὴν ἐποικοδομητικὴν ἀνταλλαγὴν πληροφοριῶν, ἀπόψεων καὶ προβληματισμῶν ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς τὰς τρεῖς Χώρας τῆς Μπενελοὺξ ἔληξε ἡ τρίτη αὕτη συνεδρίασις τῆς Όρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ.

Ἡ Συνέλευσις αὕτη ἐδημιουργήθη βάσει ἀποφάσεως τῆς 4ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως, συγκληθείσης εἰς Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

Εἰς τὰς τρεῖς Χώρας τῆς Μπενελούξ ὑπάρχουν δώδεκα Ἐπίσκοποι ὑπεύθυνοι ποιμαντικῆς δραστηριότητος. Αὐτή ἡ τρίτη συνάντησις τῆς Επισκοπικής Συνελεύσεως (CEOB) ἐπραγματοποιήθη εἰς ἕνα ἀδελφικὸν κλῖμα ἑνότητος καὶ ἀρίστης συνεννοήσεως.

Βλ. φωτογραφίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΝ ΤΩ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩ ΝΑΩ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

13 Ἰανουαρίου 2012

Δεῖτε τὸ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 2012 τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Βρυξελλῶν.

 

 

 

 

ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

10 Ἰανουαρίου 2012
Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών από την Πόλη και το εξωτερικό γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στο Φανάρι, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Της πανηγυρικής Θ. Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών: Γέροντος Νικαίας Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας Μελίτωνος, Σεβαστείας Δημητρίου και Προύσης Ελπιδοφόρου. Η Ακολουθία του Μ. Αγιασμού έγινε κατά την Πατριαρχική Τάξη μετά το τέλος της Μ. Δοξολογίας του Όρθρου. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Αναπλ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Ραγκούσης. Παρέστη και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Νικόλαος Ματθιουδάκης.

Μετά την Πατριαρχική Θ. Λειτουργία στο Φανάρι, σήμερα το πρωί επί τη εορτή των Φώτων, σχηματίστηκε ιερή πομπή από τους ιερόπαιδες που κρατούσαν τα εξαπτέρυγα και τον σταυρό, τους ιεροψάλτες, τους Ιεράρχες του Θρόνου και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο καθώς και από τους εκατοντάδες πιστούς, οι οποίοι ξεκίνησαν από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό και πεζή κατευθύνθηκαν στις όχθες του Κερατίου Κόλπου όπου είχε τοποθετηθεί ειδική εξέδρα. Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην παραλιακή οδό για να διευκολύνει τους προσκυνητές από την Πόλη, την Ελλάδα και άλλες χώρες που παρακολούθησαν τη σημερινή εορταστική τελετή του Καθαγιασμού των Υδάτων στον Κεράτιο κόλπο. Ανάμεσα στο πλήθος και πολλοί τούρκοι οι οποίοι θέλησαν να παρακολουθήσουν το αρχαίο έθιμο των Χριστιανών Ορθοδόξων. Περίπου είκοσι νέοι, από την Πόλη και την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και μια κοπέλα, ανέμεναν υπομονετικά μέσα στο κρύο για να βουτήξουν στα παγωμένα νερά και να πιάσουν τον σταυρό. Την ίδια ώρα οι γλάροι έκαναν τις δικές τους βουτιές ταράζοντας την ηρεμία του Κερατίου. Δεσπόζουσα θέση στην εικόνα της τελετής της ρίψης του Σταυρού είχε η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, η οποία εδώ και αιώνες συνεχίζει αδιάκοπα την προσφορά και το έργο της στην εκπαίδευση και την καλλιέργεια των παιδιών της Ρωμιοσύνης, αποτελώντας αντικείμενο θαυμασμού των επισκεπτών της. Τον Σταυρό έβγαλε από τα κρύα νερά του κερατίου ο Απόστολος Οικονόμου από τη Δράμα, στον οποίο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσέφερε χρυσό Σταυρό, ενώ στους υπόλοιπους που βούτηξαν προσέφερε αναμνηστικά δώρα.

Ρεπορτάζ-φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας.
Δείτε εδώ περισσώτερες φωτογραφίες,