Archive for Δεκεμβρίου 2012

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Ι.Μ. ΒΕΛΓΙΟΥ

30 Δεκεμβρίου 2012
Κωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ – φωτογραφίες του Νικολάου Μαγγίνα.

Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα τελέστηκε στο Φανάρι η θεία Λειτουργία της εορτής των Χριστουγέννων, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 
Ο Ναός ήταν κατάμεστος από πιστούς από την Πόλη, την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
Στην Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε την εις διάκονον χειροτονία του Θεολόγου Κωνσταντίνου Κενανίδη, συμμετείχαν οι Μητροπολίτες Γέρων Νικαίας Κωνσταντίνος, Προικοννήσου Ιωσήφ, Φιλαδελφείας Μελίτων, Σεβαστείας Δημήτριος, Ικονίου Θεόληπτος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Προύσης Ελπιδοφόρος και Κυδωνιών Αθηναγόρας.

xristougenna 20123

Ο Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Αρχιμ. Βαρθολομαίος, ανέγνωσε την Πατριαρχική Απόδειξη για την εορτή των Χριστουγέννων.
Εκκλησιάστηκαν οι Μητροπολίτες Πέργης Ευάγγελος και Θεοδωρουπόλεως Γερμανός, ο Επίσκοπος Σινώπης Αθηναγόρας, Κληρικοί από το εξωτερικό, ο Πρέσβυς Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με τη σύζυγό του κυρία Αικατερίνη Βαρβαρήγου, Πρόξενο της Ελλάδος στην Αδριανούπολη, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος Γεώργιος Καλαντζής, ο κ. Lucas Paprotny, Πρόξενος της Πολωνίας καθώς και η σύζυγος, η μητέρα και συγγενείς του νεοχειροτονηθέντος κληρικού.
Παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Πριγκηποννήσων Μustafa Farsakoğlu, μαζί με τη σύζυγό του και συνεργάτες του, οι κκ Mithat Ali Kabaali, Ekrem Selitektay, Mufit Yetkin, εκ μέρους του Κόμματος CHP, και Kudret Altındağ, εκ μέρους του Ιδρύματος Συγγραφέων και Δημοσιογράφων Τουρκίας, οι οποίοι ευχήθηκαν στον Οικουμενικό Πατριάρχη για τα Χριστούγεννα.

xristougenna 201222-ekklisiasma


Κατά την δεξίωση που ακολούθησε στην Αίθουσα του Θρόνου, ο Πατριάρχης μίλησε
 εγκωμιαστικά για τον νεοχειροτονηθέντα διάκονο Κωνσταντίνο Κενανίδη.
«Απευθύνουμε τις καλύτερες ευχές μας για να ευδοκιμήσει και στην ιερωσύνη όπως ευδοκίμησε στα θεολογικά γράμματα από τις διάφορες σκοπιές που υπηρέτησε…», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και απευθυνόμενος στο νέο κληρικό τόνισε: «Έχεις το προνόμιον να είσαι από της σήμερον κληρικός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Το να είναι κανείς κληρικός είναι ήδη μεγάλη τιμή και ευλογία. Αλλά όταν είναι ενταγμένος στη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και πολύτιμο στέλεχος της τότε είναι διπλή ευλογία και προνόμιο. Τότε βέβαια είναι ανάλογη και η ευθύνη». Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαιρέτισε εγκάρδια και την παρουσία του Έλληνα Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

xristougenna 201210-xeirotonoumenos

Ευχαριστίες του νέου Διακόνου

«Τι ωραιότερον και ηδύτερον να άρχεται κανείς την ιερατικήν του διακονίαν από την Βασιλεύουσαν, το μαρτυρικόν Φανάριον, την δοξασμένην γην των προγόνων του, και να γεύεται την άφατον χαράν της διακονικής χειροτονίας εκ των σεπτών και τιμίων χειρών του Πρώτου της Ορθοδοξίας, αλλά και ταυτοχρόνως ενός συγχρόνου μάρτυρος της συνειδήσεως, όπως θα έλεγεν ο γέρων Παΐσιος, τον οποίον η Υμετέρα Παναγιότης τόσον ευλαβείται. Ευχαριστώ τον Θεόν, διότι με ηξίωσε, ιδιαιτέρως κατά τα τελευταία έτη, να συμμετάσχω, έστω και ως απλούς παρατηρητής, εις το μαρτύριον της συνειδήσεως, το οποίον Εσείς Παναγιώτατε βιώνετε, αίρων τον σταυρόν του Κυρίου καθ᾽ ημέραν, ανυστάκτως, αγογγύστως και καρτερικώς, έχων αναλώσει ολόκληρον την ζωήν Σας προσθέτων το επιβαλλόμενον έλαιον εις το αιματοβαμένον Φανάριον, ούτως ώστε να φαίνει πάση τη Οικουμένη. Τούτο αποτελεί την πολυτιμοτέραν παρακαταθήκην, την οποίαν δύναται κανείς να λάβη αρχόμενος την ταπεινήν του ιερατικήν διακονίαν», είπε, μεταξύ άλλων, ο νεοχειροτονηθείς διάκονος Κωνσταντίνος Κενανίδης.

«Παρακαλώ εύχεσθε Παναγιώτατε, ο εκ Παρθένου ανερμηνεύτως τεχθείς και εν φάτνη ανακληθείς Κύριος, να μου χαρίση δύναμιν ψυχικήν τε και σωματικήν, όπως βιώσω εις το έπακρον το σωτήριον μήνυμα της Εκκλησίας μας και μεταδώσω αυτό με όλας τας δυνάμεις της υπάρξεώς μου εις το λογικόν ποίμνιον, εις την διακονίαν του οποίου πρόκειται να με τοποθετήση η Εκκλησία, ούτως ώστε να διακονώ ταπεινώς και ακαταπαύστως το επίγειον και το επουράνιον θυσιαστήριον, “ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ηδονή των καθορώντων του προσώπου Του το κάλλος το άρρητον”»
, πρόσθεσε ο π. Κωνσταντίνος.
Βλ. όλες τις φωτογραφίες.

xristougenna 20125-egxaristies diakonou

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

22 Δεκεμβρίου 2012
Ἀριθμ. Πρωτ. 1124
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

 
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

“Χριστός γεννᾶται˙ δοξάσατε. Χριστός ἐπί γῆς˙ ὑψώθητε.”

 Ἄς πανηγυρίσωμεν χαρμοσύνως τήν ἄφατον Θεοῦ συγκατάβασιν. Οἱ Ἄγγελοι προηγοῦνται ψάλλοντες “δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία”.
Ἐπί τῆς γῆς ὅμως βλέπομεν καί βιοῦμεν πολέμους καί ἀπειλάς πολέμων. Καί ὅμως δέν ἀναιρεῖται ἐκ τούτου ἡ χαρμόσυνος ἀ γ γ ε λ ί α. Ἡ  ε ἰ ρ ή ν η, πράγματι ἦλθεν ἐπί τῆς γῆς διά τῆς καταλλαγῆς, ἐν τῷ προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά, ἀτυχῶς, δέν κατηλλάγημεν, παρά τό ἅγιον θέλημά Του, οἱ ἄνθρωποι μεταξύ μας. Διακείμεθα ἐχθρικῶς πρός ἀλλήλους. Διακρινόμεθα διά φανατισμούς ὡς πρός τάς θρησκευτικάς καί πολιτικάς μας πεποιθήσεις, διά πλεονεξίαν ὡς πρός τήν ἀπόκτησιν τῶν ἀγαθῶν, διά ἐπεκτατισμόν ὡς πρός τήν ἄσκησιν τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Καί οὕτω συγκρουόμεθα πρός τούς συνανθρώπους μας.

Bartholomaios_2011Ὁ πεφωτισμένος αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας, διά τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, τοῦ ἐκδοθέντος ἐν ἔτει 313 μετά Χριστόν, ἐθέσπισε τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν τῆς χριστιανικῆς πίστεως, παραλλήλως καί τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν πάσης ἄλλης θρησκείας. Δυστυχῶς, μετά τήν πάροδον, ἔκτοτε, χιλίων ἑπτακοσίων ἀκριβῶς ἐτῶν, ἐξακολουθοῦν ἀσκούμενοι κατά τόπους θρησκευτικοί διωγμοί κατά χριστιανῶν ἤ ἄλλων χριστιανικῶν μειονοτήτων.
Παραλλήλως, οἱ οἰκονομικοί ἀνταγωνισμοί ἐντείνονται παγκοσμίως καί ἡ ἐπιδίωξις τοῦ προσκαίρου κέρδους προωθεῖται ὡς κεφαλαιώδης σκοπός. Αἱ θλιβεραί συνέπειαι τῆς ὑπερσυγκεντρώσεως τοῦ πλούτου εἰς χεῖρας ὀλίγων καί τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως μεγάλων ἀνθρωπίνων μαζῶν παραβλέπονται. Ἡ δυσαναλογία αὕτη, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ὡς ο ἰ κ ο ν ο μ ι κ ή  κ ρ ί σ ι ς, εἶναι κατ᾿ οὐσίαν ἀπότοκος τῆς ἠ θ ι κ ῆ ς  κ ρ ί σ ε ω ς. Εἰς τήν ἠθικήν ταύτην κρίσιν, ἀτυχῶς ἡ ἀνθρωπότης δέν δίδει τήν πρέπουσαν σημασίαν. Πρός δικαιολόγησιν τῆς στάσεώς της ἐπικαλεῖται τήν ἐλευθερίαν τῶν συναλλαγῶν. Ἡ ἐλευθερία ὅμως τῶν συναλλαγῶν δέν ἐπιτρέπει τό ἔγκλημα. Καί ἐγκληματική συμπεριφορά δέν εἶναι μόνον ἡ περιγραφομένη εἰς τούς ποινικούς κώδικας. Εἶναι καί ἐκείνη ἡ ὁποία, ἄν καί δέν προβλέπεται ὑπό τῶν ἐπιταγῶν τῶν ποινικῶν νόμων, ὑφαρπάζει τόν πλοῦτον τῶν ἄλλων διά καταλλήλων μεθοδεύσεων. Ἐφ᾿ ὅσον ὁ νόμος δέν ἐπιβάλλεται, αἱ ἀντιδράσεις τῶν θιγομένων πολιτῶν ἐκδηλοῦνται πολλάκις ἀνεξελέγκτως καί προκαλοῦν διασάλευσιν τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης.

Παρακολουθοῦντες, λοιπόν, ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, τά “σημεῖα τῶν καιρῶν”, κατά τά ὁποῖα “ἀκούονται” πανταχόθεν καί βιοῦνται “πόλεμοι καί ἀκαταστασίαι” καί ἐγείρεται ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους καί λιμοί καί λοιμοί, φόβητρά τε καί σημεῖα ἀπ᾿ οὐρανοῦ μεγάλα παρουσιάζονται (πρβλ. Λουκ. κα΄, 10-12), βιοῦντες δέ ἐμπραγμάτως τό Βασιλειανόν, ὅτι “τῆς ἀγάπης ἐξαίρετα δύο ταῦτα· τό λυπεῖσθαι μέν καί ἀγωνιᾶν ἐφ᾿ οἷς βλάπτεται ὁ ἀγαπώμενος, χαίρειν δέ καί ἀγωνίζεσθαι ὑπέρ τῆς ὠφελείας αὐτοῦ·…ὁ δέ μή οὕτω συνδιατιθέμενος φανερός ἐστι μή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν” (Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατ᾿ ἐπιτομήν, P.G. 31, 1200Α), κηρύττομεν ἀπό τῆς Ἱερᾶς ταύτης Καθέδρας τοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας τό ἐπί θύραις νέον Ἔτος ὡς Ἔ τ ο ς  Π α ν α ν θ ρ ω π ί ν η ς  Ἀ λ λ ηλ ε γ γ ύ η ς. 
Ἐλπίζομεν ὅτι οὕτω θά εὐαισθητοποιήσωμεν ἀρκετάς καρδίας τῶν μελῶν τῆς ἀνθρωπότητος ἐπί τοῦ προβλήματος τῆς μεγάλης καί ἐκτεταμένης πτωχείας καί ἐπί τῆς ἀνάγκης λήψεως μέτρων, πρός ἀνακούφισιν τῶν πεινώντων καί δυστυχούντων. Ζητοῦμεν, ὡς πνευματικός ἐκκλησιαστικός ἡγέτης, τήν σύμπραξιν ὅλων τῶν καλῆς θελήσεως προσώπων καί Κυβερνήσεων διά τήν πραγματοποίησιν ἐπί τῆς γῆς τῆς τοῦ Κυρίου ε ἰ ρ ή ν η ς. Τῆς εἰρήνης, τήν ὁποίαν ἐπηγγέλθησαν οἱ Ἄγγελοι καί ἔφερε τό βρέφος Ἰησοῦς. Ἐπιθυμοῦντες τήν ἀληθῆ εἰρήνην ταύτην, τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν, ὀφείλομεν νά τήν ἐπιδιώκωμεν ἐμπράκτως, μή ἀδιαφοροῦντες διά τάς ἀδυναμίας, πνευματικάς καί ὑλικάς, τοῦ συνανθρώπου, ὑπέρ τοῦ ὁποίου Χριστός κατῆλθεν εἰς τόν κόσμον.
Ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη εἶναι γνωρίσματα τῶν Μαθητῶν καί Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου καί παντός Χριστιανοῦ.
Ὅθεν, προτρεπόμεθα ἑαυτούς καί ἀλλήλους, ὅπως κατά τό ῎Ε τ ο ς τοῦτο τῆς  Π α ν α ν θ ρ ω π ί ν η ς  Ἀ λ λ η λ ε γ γ ύ η ς καταβάλλωμεν ὡς ἄτομα καί ὡς λαοί, συνειδητάς προσπαθείας διά τήν ἄμβλυνσιν τῶν ἀπανθρώπων συνεπειῶν τῶν μεγάλων ἀνισοτήτων καί διά τήν ἀναγνώρισιν ὑπό πάντων τοῦ δικαιώματος τῶν ἀσθενεστέρων πρός ἀπόλαυσιν τῶν ἀπαραιτήτων διά τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου ἀγαθῶν.
Τοιουτοτρόπως θά ἴδωμεν πραγματοποιουμένην ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ ἀνθρωπίνως ἐφικτοῦ καί ἐπί τῆς γῆς τήν εἰρήνην.
Προσκυνοῦντες μεθ᾿ ἁπάσης τῆς αἰσθητῆς καί τῆς νοητῆς κτίσεως τήν ἐκ Παρθένου ἐπί γῆς ἐνδημίαν τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί κλίνοντες γόνυ ἐνώπιον τοῦ Βρέφους ᾽Ιησοῦς, τοῦ φωτισμοῦ καί σωτῆρος μας, τοῦ ὑπερασπιστοῦ τῆς ζωῆς μας, διερωτώμεθα ἀληθῶς μετά τοῦ Ψαλμῳδοῦ τίνα φοβηθησόμεθα ἤ ἀπό τίνος δειλιάσωμεν (πρβλ. Ψαλμ. 26) οἱ χριστιανοί, ἐφ᾿ ὅσον “ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ” (πρβλ. Λουκ. β΄ 11), “ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων καί βασιλεύς τῆς δόξης” (πρβλ. Ψαλμ. 23).
Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ἐκτενῶς καί ὁλοκαρδίως ὅπως τό ἀνατέλλον ἔτος 2013 καταστῇ διά πάντας ἔτος πανανθρωπίνης ἀλληλεγγύης, ἐλευθερίας, καταλλαγῆς, εὐδοκίας, εἰρήνης καί εὐφροσύνης καί ὅπως ὁ ἐν Σπηλαίῳ τεχθείς προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ ἑνώσας τούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους ἐν ἑνί τάγματι καί ποιήσας εἰρήνην ἐπί τῆς γῆς, χαρίζῃ εἰς πάντας ὑπομονήν, ἐλπίδα καί δύναμιν καί εὐλογῇ τόν κόσμον διά τῶν θείων δωρεῶν τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ. Ἀμήν.
Φανάριον, Χριστούγεννα ,βιβ´ 

+ ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος 
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

22 Δεκεμβρίου 2012

” Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο” (Ιωαν.1,14), ὁ Λόγος ἔγινε ἄνθρωπος, ἀγάπησε τὸ Σῶμα ποὺ ὁ ἴδιος ἐδημιούργησε. Προσέλαβε ἀπὸ τὶς πιὸ λεπτὲς ἰδιότητες τῆς φύσης μας, ὅπως τὸ “νὰ προσεύχεται μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων” (Εβρ. 5,7) μέχρι τὶς πιὸ καθημερινές, ὅπως τὸ “δός μου νὰ πιῶ νερό” (Ιωαν. 4,10). Ὁ Λόγος τοῦ Πατρὸς ποὺ ἑνώθηκε μὲ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ δικό Του Σῶμα ἀνέτειλε στὴν γῆ “τὸ φῶς τῆς γνώσεως”. Μετὰ ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς ὑπακοῆς, καλεῖται ὁ κόσμος στὰ χρόνια τῆς πίστης καὶ τῆς γνώσης. Τὸ φωτισμένο Σῶμα τοῦ νεογέννητου βρέφους τῆς Βηθλεέμ,  ἀπὸ τότε ἑλκύει ὅλους μας στὴν πίστη ποὺ γεννᾶ τὴν γνώση.  Πίστη, πὼς εἶναι δυνατόν, πέρα ἀπὸ τοὺς τοίχους τῆς λογικῆς, ἄν Τὸν πιστέψουμε, νὰ μᾶς γνωρίσῃ ποιὲς εἶναι οἱ διαστάσεις τῆς ἀνθρώπινης φύσης μας, πὼς γίνεται νὰ γίνει ἡ ζωή Του ζωή μας, πὼς εἶναι ἐφικτὸ ἡ ἕνωση ποὺ γεννιέται ἀπὸ τὴν Θεϊκὴ Ἀγάπη νὰ κομίζει τὴν ἀληθινὴ εἰρήνη.

VelgiouἈρκεῖ ἕνα φανάρι, μέσα στὸν παγωμένο ἀπὸ τὸ μεταφυσικὸ ψῦχος κόσμο, τὸν σκλαβωμένο στὴν νύχτα τῆς σκληροκαρδίας, γιὰ νὰ φυλαχθῆ “τὸ φῶς τῆς γνώσεως”. Αὐτὸ τὸ φανάρι μπορεῖ νὰ γίνει ἡ ἴδια ἡ φύση μας , αὐτὴ ποὺ ἔλαβε ὁ Κύριός μας καὶ μᾶς καλεῖ σήμερα,  γιορτάζοντας τὴν δική Του Γέννηση νὰ τιμήσουμε. Νὰ ὑμνήσουμε ὄχι βεβαίως τὴν πεσμένη καὶ ἀλλοτριωμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία φύση μας ἀλλὰ τὴν ἀνακαινισμένη καὶ ἀνορθωμένη ἀπὸ τὴν ἔνωσή της μὲ τὸν τὰ πάντα ἀνακαινίζοντα Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄνθρωπος καὶ γίνεται τὸ Πάναγνο Σῶμα τῆς Θεομήτορος «δοχεῖον τοῦ Ἀχωρήτου» καὶ «Πηγὴ Ζωῆς καὶ Σωτηρίας». Καὶ ἔτσι ἡ ἀνθρώπινη φύση μας ἁγιάζεται, σώζεται καὶ ἐπανέρχεται στὸ άρχαῖο κάλλος. Ὁ Θεὸς ἑνώνει τὰ διεστῶτα καὶ δίδει στὸ σῶμα τὴν πραγματικὴ καὶ αἰώνια προοπτική του. Τὸ «Φῶς ἐκ Φωτὸς» ἔρχεται καὶ καθιστᾶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου φωτεινὸ κατοικητήριό Του καὶ ὄργανο σωτηρίας. Νὰ ἀγαπήσουμε τὴν ἀνακαινισμένη ἀπὸ τὴν Ἐνανθρώπιση φύση μας. Μποροῦμε καὶ ὀφείλουμε νὰ πάψουμε πλέον νὰ βλέπουμε τὸ σῶμα ταπεινωτικά, περιφρονητικά, σκωπτικά. Νὰ τὸ τιμοῦμε, νὰ τὸ σεβόμαστε, νὰ τὸ κάνουμε δοχεῖο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ μἐ τὴ σωστὴ συμμετοχή μας στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Τότε τὸ σῶμά μας γίνεται ἕνα φωτεινὸ φανάρι καὶ ἕνας τόπος κατοίκησης τοῦ Παρακλήτου.

Ὅμως, ὅπως στὸν προσωπικὸ βίο τοῦ καθενός μας, ἔτσι καὶ στὸν κοινό μας ἐκκλησιαστικὸ βίο, χρειάζεται γιὰ ὅλη τὴν Οἰκουμένη, ἕνα Φανάρι. Τὸ Φανάρι ποὺ καλεῖται νὰ διακονεῖ τὴν ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀναμεταξύ τους μὲ τὴν Ἀλήθεια, τὸν Θεάνθρωπο. Στὴν Ἐκκλησία τῆς Πόλης τοῦ Κωνσταντίνου δόθηκε αὐτὴ ἡ εὐλογία. Ἐμεῖς ἐδῶ, τὰ διεσπαρμένα στὰ πέρατα τῆς γῆς παιδιὰ αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας, εἴμαστε οἱ δικοί Της ὑπερασπιστὲς καὶ παρηγορητές. Γι᾽ αὐτὸ καὶ σήμερα ὁ καθένας μας, κατὰ τὴν δύναμή του, ἄς συνεισφέρει ὅσο μπορεῖ στὸν δίσκο ποὺ θὰ περιαχθῆ. Αὐτὴ ἡ προσφορά μας εἶναι σὰν τὸ λάδι ποὺ προσφέρουμε γιὰ νὰ κάψῃ στὸν λύχνο τοῦ Φωτός, ποὺ μὲ κόπους περιφρουρεῖ τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, κηρύσσοντας πὼς “Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι” (Τιμ.3,16). Ὁ θεῖος Παῦλος ὀνομάζει τὸ ἔργο αὐτὸ “Λογία”. Τὸ ὁμόηχο τοῦ Λόγου μὲ τὴ “Λογία” ὁδηγεῖ σὲ μία σύνθεση, ἀφοῦ ποθοῦμε “τὰ δικά Του νὰ Τοῦ ἀντιπροσφέρουμε σὰν δικά μας”, γιὰ ἔργα εὐσπλαγχνίας καὶ ἀληθείας “κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα”.

Εὐχαριστῶ  ἐκ  τῶν  προτέρων  καὶ  σᾶς  καλῶ  ὅλους  στὴν  Κοπὴ  τῆς  Βασιλόπιττας  τῆς  Ἱερᾶς μας  Μητροπόλεως,  ποὺ  θὰ  γίνῃ  στὸν  Μητροπολιτικό  μας  Ναὸ  τῶν  Παμμεγίστων  Ταξιαρχῶν  Βρυξελλῶν, Avenue de Stalingrad 34 – 1000 Bruxelles, τὴν  Κυριακὴ  μετὰ  τὰ  Φῶτα,  13  Ἰανουαρίου  2013  στὶς  4  τὸ  ἀπόγευμα.

Ἀγαπητοί μου, “ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ αὐτεπάγγελτος ἦλθε”, Αὐτὸν ἀπαντήσατε!

Διάπυρος πρὸς τὸν τεχθέντα Κύριον εὐχέτης!

Ὁ Μητροπολίτης,

  + ὁ  Βελγίου  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

17 Δεκεμβρίου 2012

Νέος Πατριάρχης Αντιοχείας εξελέγη ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Ιωάννης Yazigi, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις ενορίες του Πατριαρχειου Αντιοχείας στη Δυτική Ευρώπη.

1044492-1316740Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης της διαδικασίας την εκλογή του κ. Ιωάννη, αδελφού του Μητροπολίτη Χαλεπίου κ. Παύλου, φέρεται να στήριξε με τους εκλέκτορές του και ο τοποτηρητής του Θρόνου, Μητροπολίτης Βόστρων κ. Σάββας. Η εκλογή του Πατριάρχη Ιωάννη του 10ου πραγματοποιήθηκε στο Μοναστήρι του Μπαλαμάντ στον Λίβανο, όπου το πρωί της Δευτέρας συνεδρίασε η Ιεραρχία του Θρόνου της Αντιόχειας.

Ο νέος Πατριάρχης Αντιοχείας γεννήθηκε το 1955 στη Λατάκια της Συρίας. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπαλαμάντ του Λιβάνου το 1978. Την επόμενη χρονιά χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας το 1983. Μετά την αποφοίτησή του από τη Θεολογική Σχολή του Μπαλαμάντ συνέχισε τις σπουδές του αποκτώντας δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής και διδακτορικό στη Λειτουργική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης με τίτλο “Το Μυστήριο της Βαπτίσεως: Ιστορική, Θεολογική και Λειτουργική μελέτη”. Από το 1981 μέχρι και το 2008 διετέλεσε καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Μπαλαμάντ. Το 1995 εξελέγη Επίσκοπος Πύργου, ενώ το 2008 εξελέγη Μητροπολίτης και μέλος της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αντιοχείας.

ΘΕΡΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΑΛΛΙΑΣ

12 Δεκεμβρίου 2012

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας είχε το μεσημέρι ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, Οικουμενικός Πατριαρχης Βαρθολομαίος. Είναι η πρώτη συνάντηση τους μετά την εκλογή του κυρίου Φρανσουά Ολάντ στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γαλλίας. Σύμφωνα και με πηγές της Προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, με την συνάντησή τους στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Πρόεδρος Ολάντ θέλησε να τιμήσει τον πρώτο τη τάξει Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας και το έργο του, ιδιαιτέρως τις πρωτοβουλίες του υπέρ της προώθησης του διαλόγου των θρησκειών και της ανεκτικότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρόεδρος της Γαλλίας υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Τουρκία και τον κόσμο.

T6-GE6P1493

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε παρουσία στελεχών της Γαλλικής Κυβερνήσεως και του Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ, του Επισκόπου Σινώπης Αθηναγόρα και του δευτερεύοντος διακόνου Ανδρέα, ο Πρόεδρος Ολάντ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συζήτησαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Μεταξύ άλλων και συζητήθηκε και η κρίση στη Συρία και η βία με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Συριακός λαός. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην  κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα ο Πρόεδρος Ολάντ υπενθύμισε τους ιστορικούς δεσμούς της Γαλλίας με τις κοινότητες αυτές και το ενδιαφέρον της για την κατάστασή τους.

T6-GE6P1465

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Γαλλίας απαντώντας στην συγχαρητήρια επιστολή που του απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αμέσως μετά την εκλογή του, τον προσκάλεσε σε επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων προκειμένου να συζητήσουν “τα θέματα που σχετίζονται με τα τρέχοντα διεθνή ζητήματα”.

“Πιστέψτε με ότι είμαι αποφασισμένος να διατηρήσω και να αναπτύξω περαιτέρω τας ιστορικάς σχέσεις φιλίας και κατανοήσεως μεταξύ της Γαλλίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, χάρις εις την δύναμιν της προσωπικής σχέσεώς Σας με την χώραν μας, καθώς και της ανθρωπιστικού χαρακτήρος ποιμαντικής Σας εις όλον τον κόσμον”, τόνιζε ο Πρόεδρος της Γαλλίας στην επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, που απέστειλε τον περασμένο Ιούλιο.

T6-GE6P1470

 

Πηγή: www.amen.gr

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

5 Δεκεμβρίου 2012

Ο μακαριστός Πατριάρχης Αντιοχείας Ιγνάτιος Δ’ εκοιμήθη την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012, σε ηλικία 92 ετών.

Ο αοίδιμος Πατριάρχης Αντιοχείας Ιγνάτιος νοσηλευόταν από το μεσημέρι της Τρίτης, 4 Δεκεμβρίου 2012, σε κρίσιμη κατάσταση, στο Ορθόδοξο Νοσοκομείο του Αγίου Γεωργίου, στη Βηρυτό του Λιβάνου. Αφού υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, είχε εισαχθεί σε κωματώδη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου και τελικά υπέκυψε. Η είδηση της απώλειάς του έχει προκαλέσει τη συγκίνηση των εκατοντάδων χιλιάδων ορθοδόξων αράβων χριστιανών και εν γένει των ορθοδόξων παγκοσμίως.

Ignace_IVO Πατριάρχης Ιγνάτιος Δ΄ γεννήθηκε το 1920 στο χωριό Muharda, κοντά στη Χαμά της Συρίας. Το 1936 μετακόμισε στη Βηρυτό και εισήλθε στον κλήρο σε νεαρή ηλικία. Σπούδασε στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, από το οποίο αποφοίτησε το 1945. Ακολούθως, ο διάκονος Ιγνάτιος συνέχισε τις σπουδές στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου, στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια των ετών 1949-1953.

Με την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών επέστρεψε στο Λίβανο και ως νεαρός θεολόγος χειροτονείται ιερομόναχος. Να σημειωθεί ότι ήδη, από το 1942, ήταν ένας εκ των ιδρυτών της Κίνησης Ορθοδόξου Νεολαίας στο Λίβανο και τη Συρία. Η εν λόγω Κίνηση συνέβαλε αρκετά στη συμμετοχή των νέων στη ζωή της Εκκλησίας. Το 1953, ο μακαριστός Πατριάρχης Ιγνάτιος ήταν ένας από τους οργανωτικούς του Συνδέσμου, της Παγκόσμιας Αδελφότητας Ορθοδόξου Νεολαίας. Το 1961 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Παλμύρας και Πατριαρχικός Επίτροπος. Το 1962 στέληκε στη Μονή Balamand και ανέλαβε Ηγούμενος και Πρύτανης της νεοϊδρυθήσας Θεολογικής Σχολής του Balamand.   Ακολούθως, η εν λόγω Σχολή αναβαθμίστηκε σε Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο, το πρώτο στη Μέση Ανατολή. Ήταν συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων.

Το 1970 ο Ιγνάτιος ανέλαβε την Μητρόπολη Latakia, Λαοδικείας. Στις 2 Ιουλίου το 1979, εξελέγη Προθιεράρχης του Παλαίφατου Πατριαρχείου Αντιοχείας, σε διαδοχή του Πατριάρχου Αντιοχείας Ηλία, ο οποίος εκοιμήθη. Η ενθρόνισή του πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 1979.

Η Αθήνα το 1979 αντιτάχθηκε άμεσα στην εκλογή του Ιγνατίου γεγονός που προκάλεσε αργότερα πολλά προβλήματα στις σχέσεις με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδος και το χάσμα γεφυρώθηκε όταν ο μακαριστός Πατριάρχης μπόρεσε να έρθει σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο αλλά και τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, οι οποίοι έσπασαν τα τεράστια «παγόβουνα» που είχαν προκαλέσει οι άκομψες, όπως χαρακτηρίστηκαν εκ των υστέρων, επεμβάσεις της Αθήνας.

Ο αοίδιμος Πατριάρχης Ιγνάτιος Δ΄ για 33 χρόνια διαποίμανε το λαό του Θεού και αναδείχθηκε σε ηγετική φυσιογνωμία για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής. Προσέφερε τα μέγιστα για την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και αγωνίστηκε για τον κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα θρησκείας ή εθνικότητας.

Πατριάρχου Ιγνατίου, αιωνία η μνήμη!   

 

ΕΚΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΟΡΙΟΥ ΙΟΑΝΝΟΥ

1 Δεκεμβρίου 2012

amoriouΕκοιμήθη το Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012 πλήρης ημερών ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμορίου Ιωάννης, από φυσικά αίτια στην οικεία του. Ο Επίσκοπος Αμορίου υπηρέτησε για πάνω από 43 χρόνια την Ιερά Αρχιεπισκοπή στην Αμερική, ενώ ήταν ο πρώτος Επίσκοπος στην Μητρόπολη Ατλάντας 1980 – 1988. Γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1928 στο Σικάγο, ενώ σπούδασε στην περιοχή της Βοστώνης. Ο μακαριστός κυρός Ιωάννης ήταν ο πρώτος Αμερικάνος επίσκοπος, στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής, όταν χειροτονήθηκε από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, στις 17 Ιανουαρίου του 1971. Τον Ιανουάριου του 1989, για λόγους υγείας, παραιτήθηκε από Επίσκοπος της Ατλάντας. Ήταν απόφοιτος του Boston College και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικουμενικό Ινστιτούτο στη Γενεύη, στη Θεολογική Σχολή του Χάρβαντ και στη Θεολογική Σχολή στο Cambridge.