Archive for Ἰουνίου 2014

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΒΕΡΣΑ

22 Ἰουνίου 2014

Σήμερα Κυριακή 22 Ιουνίου 2014 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Ἐνορία Ἀμβέρσης τοῦ Βελγίου ἐτέλεσε τὴν χειροτονία σὲ Διάκονο τοῦ κ. Bert Genbrugge καὶ τὸν ὠνόμασε Βαρνάβα.

Τὸ ὄνομα Βαρνάβας τοῦ νέου Διακόνου τὸ ὑπέδειξε ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ὁλλανδία τὸν περασμένο Ἀπρίλιο: ”Τὸ ὄνομα ποὺ θὰ λάβης μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς εἰς διάκονον χειροτονίας σου, εἶναι μία προσωπικὴ ἐπιλογὴ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Τὸ ἐπέλεξε μεταξὺ τῶν ὀνομάτων ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ γράμμα Β, ὅπως ἀρχίζει καὶ αὐτὸ ποὺ δέχθηκες ὅταν βαπτίσθηκες. Εἶναι ἕνα ὄνομα ποὺ εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλες τὶς χριστιανικὲς παραδόσεις, παντοῦ στὸν κόσμο. Ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς θὰ ἑορτάζης τὴν ὀνομαστική σου ἑορτὴ τὴν ἴδια ἡμέρα μὲ τὸν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη Βαρθολομαῖο”.

DSC_9610

Ὁ νέος Διάκονος Βαρνάβας εἶναι ἔγγαμος, πατέρας δύο παιδιῶν, ἀρχιτεκτονας καὶ ἐπὶ χρόνια μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Βελγίου: ”Σὲ θυμᾶμαι ἀπὸ τότε ποὺ, φοιτητὴς τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἀκόμη, εἶχες ἀνακαλύψει τὴν ὀρθόδοξη ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα στὴν Γάνδη. Χωρίς καμμιὰ πίεση καὶ τελείως αὐθόρμητα! Ἡ διαδρομή σου πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία ἐκτυλίχτηκε δίχως βιασύνη ἀλλὰ μὲ ἀποφασιστικότητα. Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, δραστηριοποιήθηκες μέσα στὴν κίνησή μας «Ὀρθόδοξη Νεολαία τοῦ Βελγίου». Μέγιστο γεγονὸς μέσα στὴ ζωή σου ἦταν ἡ γνωριμία σου καὶ ὁ γάμος σου μὲ τὴ Σοφία, ποὺ σοῦ ἔδωσε ἠρεμία καὶ σταθερότητα στὴ ζωή σου καὶ ἐνίσχυσε ἀκόμη περισσότερο τὴν ὀρθόδοξη συνείδησή σου. Ἡ εἴσοδός σου στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἦταν μία ἀργὴ μὲν ἀλλὰ πολὺ συνειδητὴ διαδικασία, πρᾶγμα ποὺ σὲ κάνει νὰ εἶσαι ἕνα πρόσωπο ποὺ ἐμφορεῖται ἀληθινὰ ἀπὸ τὴν πνευματικότητα καὶ τὸ ἦθος τῆς Ὀρθοδοξίας. Μαζὶ μὲ τὴν Ἑλληνίδα σύζυγό σου ἀποτελεῖτε ἕνα ὄμορφο παράδειγμα ζεύγους ποὺ συναντοῦμε ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ στὶς ἐνορίες μας. Αὐτὸ ποὺ εἶναι σημαντικὸ νὰ ὑπογραμμίσουμε εἶναι ὅτι, σ’ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις τῆς ἀναμείξεως πολιτιστικῶν παραδόσεων, ἡ ὀρθόδοξη ταυτότητά μας δὲν χάνεται, καὶ ὅτι ἀναπτύσσεται μία καλὴ ἰσορροπία”.

” (…) Σὲ λίγα λεπτὰ, θὰ ὑπηρετήσης τὴ Μεγάλη καὶ Ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ πνευματικὸ καλὸ ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ποὺ κατοικοῦν στὴν περιοχή. Δὲν εἶναι ἡ πιὸ εὔκολη ἀποστολή, μὰ εἶναι ἡ πιὸ ὡραία! Σὲ λίγα λεπτὰ θὰ σταθῆς δίπλα στὸν Μητροπολίτη σου γιὰ νὰ τὸν βοηθήσησης στὸ ποιμαντικὸ καὶ τὸ γενικότερο ἔργο του, σὲ πλήρη ἁρμονία μὲ τὸ σύνολο τῶν ἱερέων καὶ διακόνων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Καὶ πάντοτε μέσα σὲ πνεῦμα εὐγνωμοσύνης ἔναντι τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου ποὺ σὲ δέχεται καὶ σὲ ἐντάσσει μέσα στοὺς κόλπους τοῦ ἱεροῦ του κλήρου καὶ τὸ ὁποῖο ἐπαγρυπνεῖ γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Μπορεῖς νὰ εἶσαι ὑπερήφανος ποὺ ἀνήκεις στὴν Πρωτόθρονη Ἐκκλησία”.

DSC_9629

Συνελλειτούργησαν περὶ τοὺς ἕξ κληρικοὶ καθὼς καὶ δύο διάκονοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου.

Ἔψαλλαν οἱ χοροὶ πολὺ κατανυκτικὰ ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Διδάκτορος Θεολογίας κυρίου Δημητρίου Ζαγκανᾶ. Παρευρέθησαν πολλοὶ χριστιανοὶ καὶ εὐχήθηκαν στὸν νέο Διάκονο Βαρνάβα νὰ εἶναι Ἄξιος στὴν νέα του διακονία.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀμβέρσης εἶναι ὁ πρῶτος Ἱερὸς ναὸς ποὺ ἔκτισαν οἱ Ἕλληνες στὸ Βέλγιο περὶ τὸ 1900.

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

18 Ἰουνίου 2014

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθε στὶς Βρυξέλλες, στὴν ἕδρα τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, Αvenue Charbo 71, τὴν Τετάρτη 18 Ἰουνίου 2014, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον).

Ἐκτός τοῦ Προέδρου, παρόντες ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, Ἀντιπρόεδρος (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰωσήφ, Ταμίας (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Ὑπερόριος Ρωσσικὴ Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

CEOB_01

Αύτὴ ἡ ἑβδόμη συνάντηση τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως (CEOB) μετὰ τὴν ἵδρυσή της τὸν Ἰούνιο τοῦ 2010, εἶναι ἡ πρώτη συνάντηση ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ νέου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου κατόπιν τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος γιὰ τὸν ὁποῖον ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι ἐξέφρασαν τὸν βαθύτατο σεβασμό τους καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη τους ὑποδεχόμενοι ταυτοχρόνως θερμὰ τὸν διάδοχό του, κ. Ἀθηναγόρα.

Οἱ ἐπίσκοποι ἀσχολήθηκαν μὲ σημαντικὰ θέματα καλύτερου συντονισμοῦ καὶ μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὶς τρεῖς Χῶρες τῆς Μπενελούξ.

Τὰ μέλη τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ἀναφέρθηκαν στὴ δυνατότητα νὰ ἐκφέρουν συγκεκριμμένες προτάσεις ἐπὶ τῶν ζητημάτων ποὺ θὰ συζητηθοῦν στὴν Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο ποὺ θὰ συνέλθη στὸ τέλος τῆς ἀνοίξεως τοῦ 2016.

Οἱ ἐπίσκοποι ἐνημερώθηκαν ἐπίσης γιὰ σημαντικὰ γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στὶς τρεῖς Χῶρες, κυρίως γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στὴν Ὁλλανδία τὸν περασμένο Ἀπρίλιο, γιὰ τὴν Παιδαγωγικὴ Ἡμερίδα γιὰ τοὺς διδάσκοντες τὸ ὀρθόδοξο θρησκευτικὸ μάθημα στὰ γαλλόφωνα σχολεῖα τοῦ Βελγίου, γιὰ τὴ δυνατότητα υἱοθετήσεως μίας κοινῆς θέσεως σχετικὰ μὲ τὴν ἀναγνώριση τοῦ βαπτίσματος τῶν ἄλλων χριστιανῶν καθὼς καὶ γιὰ τὶς τελευταίες ἐξελίξεις τῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ὁλλανδία.

IMG_1796

Οἱ ἐπίσκοποι ἀποφάσισαν νὰ ἐνεργοποιηθοῦν οἱ ἐπιτροπὲς ποὺ λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως. Ἐπίσης ἀντάλλαξαν εἰδήσεις καὶ πληροφορίες σχετικἀ μὲ τὶς διάφορες δραστηριότητες τῶν Ἐπισκοπῶν τους καὶ κυρίως σχετικά μὲ τὴν κίνηση τῆς Ὀρθοδόξου Νεολαίας στὸ Βέλγιο καὶ στὴν Ὁλλανδία.

Ἀναφέρθηκαν κυρίως στὴν διοργάνωση μιᾶς ἡμερίδας γιὰ τὴν ὀρθόδοξη νεολαία ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Βελγίου μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀθηναγόρου, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν νέοι διαφόρων Ἐπισκοπῶν καὶ ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν 1η Μαΐου.

Ἔγινε ἐπίσης λόγος γιὰ τὴν κατασκήνωση τῶν ὀρθοδόξων νέων ποὺ θὰ ὀργανωθεῖ, κι αὐτὴ τὴ χρονιά, στὴ Ὁλλανδία πρὸς τὰ τέλη τοῦ Ἰουλίου καὶ στὴν ὁποία οἱ ἐπίσκοποι ἔδωσαν τὴν εὐλογία τους.

Ἡ Ἐπισκοπικὴ αὐτὴ Συνέλευση δημιουργήθηκε σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση ποὺ λήφθηκε κατὰ τὴν 4η Πανορθόδοξη Προσυνοδικὴ Διάσκεψη, ποὺ συγκλήθηκε στὸ Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιο τοῦ 2009.

Τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ ἐπανέλαβαν τὴ θέλησή τους νὰ συνεχίσουν τὴν καλή συνεργασία γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὴ σωτηρία ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν ποὺ ζοῦν καὶ ἐργάζονται στὶς Χῶρες τῆς Μπενελούξ.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

15 Ἰουνίου 2014

Με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια κατά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, 15 Ιουνίου 2014, στον Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Γαβριήλ και Μιχαήλ Βρυξελλών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας τέλεσε την εις διάκονον χειροτονία του νέου θεολόγου Αθανασίου Τοπαρλάκη.

Συνελειτούργησαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευμενείας κ. Μάξιμος, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Ελβετίας Αρχιμανδρίτης κ. Μάξιμος, πνευματικός του νέου διακόνου, κληρικοί του Μητροπολιτικού Ναού, καθώς και εκ της Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου (Χανίων) Κρήτης ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Εμμανουήλ Δερμιτζάκης και ο Διάκονος Δημήτριος Δερμιτζάκης, πατέρας και αδελφός της διακονίσσης Μαρίνης αντιστοίχως.

DSC_8817

Κατάμεστος ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός από πλήθη πιστών, οι οποίοι με κατάνυξη συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία και το μυστήριο της χειροτονίας.

Με πολύ προσοχή άκουσαν τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτην Βελγίου κ. Αθηναγόραν να λέει: “H κλῆσις σου νὰ γίνῃς διάκονος τοῦ Θεοῦ σὲ καθιστᾷ σήμερον ἕνα φανάριον, διὰ νὰ φωτίζῃς τὰ πρόσωπα γύρω σου, μὲ τὴ συμπεριφοράν σου καὶ μὲ τὸ παράδειγμά σου. Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι, ὡς κληρικός, θὰ ἀντιλαμβάνεσαι ποῖος ὀφείλεις νὰ εἶσαι καὶ πῶς νὰ συμπεριφέρεσαι μέσα εἰς τὴν κοινωνίαν. Ὡς θεολόγος ἔμαθες καὶ ἐδίδαξες, καὶ γνωρίζεις λοιπὸν τέλεια, τὸ πῶς ἕνας κληρικὸς πρέπει νὰ συμπεριφέρεται ἀκολουθῶν τὸ παράδειγμα Ἐκείνου ποὺ εἶπεν «Ἐγώ εἰμι ἡ ὀδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή», Ἐκείνου ποὺ εἶναι «χθὲς καὶ σήμερον ὁ Αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας», Ἐκείνου ποὺ εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ ἔγινε ἄνθρωπος, διὰ νὰ γίνῃ τὸ παράδειγμα πρὸς μίμησιν καὶ, τὸ αἰώνιον πρότυπον τῆς ζωῆς”.

Στο τέλος της Λειτουργίας μίλησε και ο Διάκονος κ. Αθανάσιος, οποίος με πολύ συγκίνηση αναφέρθη: “(…) θα ήθελα να αναπέμψω δοξολογία στον Τριαδικό Θεό ο οποίος … επέτρεψε να εισέλθω στο άγιο Θυσιαστήριο … στην αεί άκαη δάδα της ιεροσύνης, δάδα η οποία έχει διττή την ιδιότητα: φωτιστική και θερμαντική, δοθείσα από τον Θεό του ελέους στον άνθρωπο. Μια δάδα για την οποία φέρω την ευθύνη να κρατήσω άσβεστη και να χρησιμοποιήσω με τον οποιοδήποτε δυνατό τρόπο για τον φωτισμό των ανθρώπων”.

DSC_8737

Ο Διάκονος Αθανάσιος είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών και του Ινστιτούτου μεταπτυχιακών σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας Σαμπεζί (Γενεύης).

Η Εκκλησία ευελπιστεί ότι η διακονία του Διακόνου Αθανασίου θα αποβεί διαπρεπής και όλες οι θεολογικές γνώσεις του θα υπηρετήσουν τον καταρτισμό του λαού του Θεού.

Όλοι του ευχήθηκαν να έχει υγεία, να είναι πάντα άξιος και με ενθουσιασμό και πίστη να λατρεύει τον Θεόν και να διακονεί τον λαόν.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ

8 Ἰουνίου 2014

Με λαμπρότητα και θρησκευτική μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η Κυριακή της Πεντηκοστής στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών.

Συλλειτούργησαν οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Ευμενείας κ. Μάξιμος και Νεαπόλεως κ. Πορφύριος (Γραφείου της Εκκλησίας της Κύπρου παρά τη Ε.Ε.), καθώς και ιερείς και διάκονοι.

benelux-14

Μεταξύ αυτών ήταν και ο Πανοσιολογ. Αρχιμ. κ. Ιγνάτιος Σωτηριάδης, γραμματεύς Της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ο Μέγας Εσπερινός της Γονυκλισίας.

Την ομιλία για την εορτή εκφώνησε ο ίδιος ο Μητροπολίτης ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο και την αποστολή του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του κόσμου και της Εκκλησίας.

benelux-3