Archive for the ‘ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΜΒ’ Category

ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ MΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ WWW.ORTHODOXIA.BE

20 Ὀκτωβρίου 2015

Την ιστοσελίδα της Ιεράς Mητροπόλεως Βελγίου θα βρείτε πλέον μόνο μέσω http://www.orthodoxia.be

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΕΡΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

11 Ἀπριλίου 2015

 Πρὸς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

«Ὅταν βρῆς τὸν Χριστό, αὐτὸ σοῦ εἶναι ἀρκετό. Δὲν ἐπιθυμεῖς τίποτε ἄλλο. Εἶσαι σὲ κατάσταση ἡρεμίας. Ζῆς παντοῦ ὅπου εἶναι ὁ Χριστός…. Ὅπου εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναξιὰ ἐξαφανίζεται. Εἶσαι σὲ εἰρήνη, μέσα στὸ πλήρωμα τῆς χαρᾶς» Ἅγιος Πορφύριος [1906-1991].

Αἰδεσιμολογιώτατοι,
Ἀγαπητοὶ γονεῖς,
Ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Κυρίῳ,

DSC_2831Σ´αὐτὴ τὴν εὐλογημένη περίοδο τῆς προετοιμασίας γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, περίοδο μετανοίας καὶ πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ, περίοδο περισυλλογῆς καὶ προσευχῆς, θέλω καὶ πάλι νὰ ἀπευθυνθῶ σὲ σᾶς, κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας γιὰ νὰ σᾶς ὁμιλήσω γιὰ τοὺς νέους μας. Εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἀγαπῶ ἰδιαιτέρως, ὅπως ἔχετε καταλάβει, δεδομένου ὅτι ἦταν πρώτη προτεραιότητα κατὰ τὸν ἐνθρονιστήριο λόγο μου. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι διαφορετικά, ὅταν γνωρίζουμε τὶς δυσκολίες ποὺ περνάει ἡ κοινωνία μας. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ θρησκεῖες καὶ ἡ πολιτιστικὴ ταυτότητα ἔχουν κεντρικὴ θέση στὶς συζητήσεις τῆς κοινωνίας σήμερα, τὸ ποιμαντικὸ ἔργο μας μὲ τοὺς νέους γίνεται ὅλο καὶ δυσκολώτερο. Ἔχουμε ὅλοι μας ἀνάγκη νὰ μοιραστοῦμε καὶ νὰ ἀνταλλάξουμε ἐμπειρίες καὶ ἰδέες γιὰ τὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση τῶν διαφόρων προκλήσεων τοῦ παρόντος.

Ἡ Ἐκκλησία ἀναμένει πολλὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς στὸν τομέα τῆς μετάδοσης στὰ παιδιὰ τους τῆς ὀρθόδοξης πίστεως καὶ Παραδόσεώς μας. Πρέπει ὅλοι νὰ τοὺς βοηθήσουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις, νὰ τοὺς ἐνθαρρύνουμε προσφέροντας ὅλη τὴν ὑποστήριξή μας, τὴν προσευχή μας καὶ προτείνοντας λύσεις. Μποροῦμε νὰ δώσουμε στοὺς νέους μας νόημα στὴ ζωή τους, προετοιμάζοντάς τους καὶ ἐνθαρρύνοντάς τους στὴν μετάδοση τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τῆς ζωντανῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μποροῦμε νὰ τοὺς γνωρίσουμε τὴν κοινωνία μὲ τὸν Χριστό, ὥστε νὰ οἰκοδομήσουν μὲ Αὐτὸν καὶ στηριζόμενοι σ´Αὐτὸν τὴν ταυτότητά τους.

Πέρυσι ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη διωργάνωσε δύο συναντήσεις νέων κατὰ τὶς ὁποῖες διαπιστώσαμε τὸν μεγάλο ἐνθουσιασμὸ τῶν συμμετασχόντων. Ὡστόσο δὲν μποροῦμε νὰ ἀγνοήσουμε καὶ νὰ μὴν ὁμιλήσουμε γιὰ τὶς δυσκολίες ποὺ συναντήσαμε στὶς Ἐνορίες ὥσπου νὰ τοὺς συγκεντρώσουμε. Σημαντικὴ ἦταν ἡ συμμετοχὴ τῶν γονέων καὶ ἡ φροντίδα τους, τῶν καθηγητῶν τῶν θρησκευτικῶν καὶ τῶν ἱερέων, ἀλλὰ καὶ οἱ εὐαισθησίες καὶ οἱ ἀνησυχίες τους. Γιὰ νὰ ἔχουμε καλὰ ἀποτελέσματα πρέπει νὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο μας μὲ ταπεινότητα καὶ γεμάτοι πίστη καὶ ἀγάπη, μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τὴν 1η Μαϊου 2015 θὰ ἔχουμε ἄλλη μία εὐκαιρία συναντήσεως ὅλων τῶν ἱερέων ὅλων τῶν Ἐνοριῶν συνοδευομένων ἀπὸ τουλάχιστον 4-5 νέους (ἀπὸ 15 ἕως 30 ἐτῶν) στὸ Κέντρο «La Foresta» στὸ Vaalbeek κοντὰ στὴν Leuven.

Τὸ θέμα τῆς συναντήσεως θὰ εἶναι: «Εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου. Ἡ συμμετοχὴ τῶν νέων στὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας».

Καλῶ ὅλους τοὺς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας νὰ συγκεντρώσουν τοὺς νέους τῆς Ἐνορίας τους μία φορὰ τὸν μήνα γιὰ νὰ τοὺς μιλήσουν καὶ νὰ τοὺς γνωρίσουν τὸ θέμα τῆς ἑπομένης συναντήσεως τῆς Ὀρθοδόξων νέων. Τοῦτο θὰ διευκολύνη τὴν δημιουργία ἑνὸς πυρήνα νέων κάθε Ἐνορίας ὥστε νὰ εἶναι ἔτοιμοι νὰ συμμετάσχουν στὶς ἐτήσιες συναντήσεις τῶν Ὀρθοδόξων νέων στὸ Μπενελούξ. Καλῶ ἐπίσης τοὺς γονεῖς νὰ διαδώσουν τὴν πληροφορία στὰ παιδιά τους καὶ νὰ τὰ ἐνθαρρύνουν νὰ συμμετάσχουν στὴν συνάντηση αὐτή.

Εἶμαι σίγουρος ὅτι μαζὶ μποροῦμε νὰ δώσουμε ἀπάντηση στὸ κάλεσμα τοῦ Κυρίου μας, καὶ ἐν ἀναμονῆ τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, εὔχομαι τὸ μήνυμα τῆς εἰρήνης νὰ φέρη στὴν καρδιά τοῦ καθένα μας χαρά, εὐτυχία καὶ οἰκογενειακὴ γαλήνη. Καλὸ Πάσχα!

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῆ Ἱερᾶ Μητροπόλει, τῆ 7η Ἀπριλίου 2015

† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

11 Ἀπριλίου 2015

Ἀγαπητοί μου,

4626Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ φωτίζει καὶ πάλι τὶς ψυχὲς ὅλων μας μὲ τὸ ἀνέσπερο φῶς ποὺ ἀνέτειλε ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο. Τὸ µήνυµα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πληµµυρίζει τὰ πάντα καὶ ἐπαναβεβαιώνει στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων τὴν ἐλπίδα γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν αἰωνιότητα. Τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπέθανε ἑκουσίως καθηλωµένος στὸ Σταυρό, εἶναι τὸ μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» ποὺ ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸν πιὸ πανηγυρικὸ τρόπο, εἶναι ἡ νικηφόρα ἰαχὴ καὶ ὁ βροντερὸς ἀντίλαλος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, σάλπισµα καὶ διθύραµβος τῆς νίκης τῆς ζωῆς ἐναντίον τοῦ θανάτου.

Ἡ πασχαλινὴ ἐµπειρία γιὰ ὅσους βιώνουν αὐτὸν τὸν θησαυρὸ τῆς Ἐκκλησίας µας, µπορεῖ νὰ κατευθύνῃ µέσα στὸν ὠκεανὸ τῆς ζωῆς τὸ πηδάλιο τῆς ὑπάρξεώς µας. Πηγὴ ἀνεφοδιασµοῦ ἡ Ἀνάσταση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς µας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία διακηρύσσει τὴν Ἀνάσταση. Αὐτὴ ἐλευθερώνει ἀπὸ κάθε εἴδους δεσµά, αὐτὴ λυτρώνει ἀπὸ τὰ πάθη, αὐτὴ ἀποµακρύνει τοὺς φόβους, αὐτὴ ἐξουδετερώνει τὴν ἀπελπισία, αὐτὴ δίνει φτερὰ στὴ ζωή µας, ἀπευθύνει πρὸς ὅλους τὰ µηνύµατα τῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἐλπίδος, ἐνῷ τὸ ἀνατεῖλαν ὑπέρλαµπρο φῶς ἀπὸ τὸν κενὸ Τάφο τοῦ Κυρίου φωτίζει τὸν δρόµο καὶ τὴν πορεία ὅλου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ.

Κατὰ τὰς Ἁγίας ταύτας ἡμέρας, ἄς μὴν λησμονήσωμεν, ἀγαπητοί μου, καὶ τοὺς ἐναπομείναντας ἀδελφούς μας εἰς τὴν Πόλιν, οἱ ὁποῖοι, μὲ πρῶτον τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν μας Πατριάρχην, φυλάττουν τὰς Θερμοπύλας τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Γένους καὶ ἄς ἐνισχύσωμεν τὸν Δίσκον ὑπὲρ τοῦ Πατριαρχείου μας, ποὺ θὰ περιαχθῇ εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Εὔχομαι εἰς ὅλους σας καὶ εἰς τὰς οἰκογενείας σας, ὑγείαν, χαρὰν καὶ προκοπὴν μέσα εἰς τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβοῦργου

 

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΜΕΝΕΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ

24 Ἰανουαρίου 2015

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου φέρει εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν αὐτῆς ὅτι μετὰ τὴν ἐκδημίαν πρὸς Κύριον τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Εὐμενείας κυροῦ Μαξίμου θὰ τελεσθοῦν τὰ ἀκόλουθα:

Τὴν Τρίτην 27ην Ἰανουαρίου 2015
Ἀπὸ τῆς 19ης ὥρας βραδυνῆς καὶ καθ´ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς ἡ σορὸς τοῦ ἀειμνήστου Έπισκόπου Εὐμενείας κυροῦ Μαξίμου θὰ τεθῆ πρὸς προσκύνησιν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν, avenue de Stalingrad 34 – 1000 Bruxelles.

Τὴν Τετάρτην 28ην Ἰανουαρίου 2015
θὰ τελεσθοῦν αἱ Ἀκολουθίαι:
9.00     Ὄρθρος
10.00   Θεία Λειτουργία
11.00   Ἐξόδιος Ἀκολουθία

Εἰς τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν θὰ ὑπάρχῃ Ἐκπρόσωπος τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου.

Τὴν Παρασκευὴν 30ὴν Ἰανουαρίου 2015
Ταφὴ τοῦ μακαριστοῦ Θεοφιλεστάτου Εὐμενείας κυροῦ Μαξίμου εἰς τὴν γενέτειράν του Στυλίδα.

Bishop Maximos van Evmenia.jpg kopie

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ

Τὸ Σάββατον 28ην Φεβρουαρίου 2015
Εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ρόττερνταμ
9.00 ἕως 11.00: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ Μνημόσυνον τεσσαρακονθήμερον

Τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας 1ην Μαρτίου 2015
Εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν
9.00 ἕως 12.00: Διορθόδοξος Θεία Λειτουργία καὶ εἰς τὸ τέλος Μνημόσυνον τεσσαρακονθήμερον

ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΜΕΝΕΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ

23 Ἰανουαρίου 2015

Mgr Maximos of EvmeneiaἩ Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου γνωστοποιεῖ εἰς τὸν Ἱερὸν Κλήρον καὶ εἰς ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς τῆς ὅτι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐμενείας Μάξιμος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ εἰς τὴν κατοικίαν του εἰς Βρυξέλλας τὴν 22αν Ἰανουαρίου 2015.

Ὁ μακαριστὸς Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κυρὸς Μάξιμος (κατά κόσμον Ἰωάννης Μαστίχης) ἐγεννήθη εἰς Στυλίδα Φθιώτιδος τὴν 30ὴν Σεπτεμβρίου 1935. Διήκουσε τὰ ἐγκύκλια μαθήματα εἰς τὸ Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ Δήμου Στυλίδος. Ἐσπούδασε τρία ἔτη εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Λαμίας καὶ κατόπιν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης, ἀποφοιτήσας τὸ ἔτος 1958. Ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Σχολῆς, τὸ ἔτος 1958. Ἀπὸ τοῦ Δεκεμβρίου 1958, ὑπηρέτησεν ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ρόττερνταμ Ὁλλανδίας μέχρι τῆς ἐκλογῆς του εἰς Βοηθὸν Ἐπίσκοπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Εὐμενείας, χειροτονηθείς τὴν 11 Δεκεμβρίου 1977. Ἀπὸ τὸ 1992 ἐγκατεστάθη εἰς Βρυξέλλας.

Ὁ ἀγαπητὸς εἰς ὅλους Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κυρὸς Μάξιμος ἦτο πνευματικὸν ἀνάστημα τοῦ μακαριστοῦ Σχολάρχου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου Ρεπανέλλη καὶ διεκρίνετο διὰ τὴν μεγάλην του ὑπακοήν, τὴν ταπεινότητά του καὶ τὴν ἄκραν φιλανθρωπίαν του. Ἐβοήθησε ὡς πνευματικὸς πολλοὺς χριστιανούς μας. Αἰωνία του ἡ μνήμη!

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

12 Ἰανουαρίου 2015

Μὲ μεγάλην χαρὰν φέρει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου εἰς γνῶσιν πάντων τὴν ἔλευσιν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου εἰς τὸ Βέλγιον καὶ τὸ Λουξεμβοῦργον ἀπὸ τῆς 29ης Ἰανουαρίου ἕως τῆς 1ης Φεβρουαρίου 2015. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Leuven (KUL), διὰ νὰ δώση διάλεξιν. Μὲ τὴν εὐκαιρίαν ταύτην θὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ συναντήσῃ καὶ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς τῶν χωρῶν τοῦ Benelux.

Βαρθολομαίος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ (Promotiezaal KUL, Naamsestraat 22 εἰς Leuven)

19:30: Ἔναρξις τοῦ Συνεδρίου ὑπὸ τοῦ Πρυτάνεως τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πανεπιστημίου Leuven (KUL) Καθηγητοῦ κ. Rik Torfs.
19:45: Διάλεξις τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἀμβέρσης κ. Johan Bonny.
20:30: Διάλεξις τῆς ΑΘΠ, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου μὲ θέμα: “ θέωσις εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν “.

Ἡ ἐγγραφὴ γίνεται ἡλεκτρονικῶς εἰς αὐτὴν τὴν ἰστοσελίδα.


ΣΑΒΒΑΤΟΝ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ἡ Β᾽ Βατικάνειος Σύνοδος»
(εἰς τὸ Πανεπιστήμιον KU Leuven)

9:30 : Εἰς τὸ Ἀμφιθέατρον Wolfspoort ἤ εἰς τὸ Monet (ἀναλόγως τῶν ἐγγεγραμμένων), θὰ συμμετάσχῃ Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἰς τὴν ἡμερίδαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συνεδρίου τὸ ὁποῖον συνδιοργανώνεται ὑπὸ τοῦ “Κέντρου Οἰκουμενικῶν Ἐρευνῶν” τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Leuven (KUL) καὶ τοῦ “Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος Βρυξελλῶν. Ἀπὸ 12.10 ἕως 12.25 Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης θὰ συσκεφθῆ ὡς κατάληξιν τοῦ Συνεδρίου ἀνταλλάσσων σκέψεις ἐπὶ τῆς σπουδαιότητος τῆς Β᾽ Βατικανείου Συνόδου ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου.

Ἡ ἐγγραφὴ θὰ γίνῃ ἡλεκτρονικῶς εἰς αὐτὴν τὴν ἰστοσελίδα.


ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΔΙΟΥ 2015
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 

(Avenue de Stalingrad 34 – 1000 Bruxelles)

8:30-12:00: Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαῖος θὰ χοροστατήσῃ κατὰ τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν (Avenue de Stalingrad, 34 – 1000 Bruxelles).


ΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ STEIGENBERGER (BRUXELLES)
(Avenue Louise 71 -1050 Bruxelles)

13:30: Γεῦμα πρὸς τιμὴν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου εἰς τὸ Ξενοδοχεῖον Steigenberger, Avenue Louise 71, 1050 Bruxelles. Ἡ ἐγγραφὴ γίνεται διὰ τῆς πληρωμῆς 60 € κατὰ ἄτομον εἰς τὸν τραπεζικὸν λογαριασμόν: Métropole Orthodoxe, Avenue Charbo 71 – 1030 Bruxelles, IBAN: BE54375425618497 (BIC : BBRUBEBB), μὲ τὴν ὑπόδειξιν: GEVMA PATRIARCHOU. Ἡμερομηνία τελευταίας ἐγγραφῆς: 26 Ἰανουαρίου 2015.

Βλ. δελτίο ἐγγραφῆς.


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
(Rue Schlamestée 1A, L-5770 Weiler-la-Tour)

18:30: Πατριαρχικὴ Χοροστασία κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λουξεμβούργου.

 

Ἅπαντες οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ τοῦ Benelux, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ εἶναι προσκεκλημένοι εἰς ὅλας τὰς ἀνωτέρω ἰστορικὰς ἐκδηλώσεις.

Εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων διὰ τὴν καλωσύνην σας νὰ διαδώσετε αὐτὰς τὰς πληροφορίας εἰς ὅλους τοὺς γνωστοὺς καὶ φίλους σας!

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
(info@orthodoxia.be).

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

21 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014        

Πρς τν Θεοφιλέστατον πίσκοπον,
τν ερν Κλρον, κα τος εσεβες
χριστιανο
ς τς καθ μς παρχίας

4626Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑτοιμασιῶν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀπευθύνομαι σε σᾶς μὲ χαρὰ καὶ ἀγάπη. Καὶ μὲ τὴν ἴδια διάθεση δοξάζω τὸν Κύριο καὶ Θεό μας ποὺ μὲ εὐλόγησε καὶ μοῦ παραχωρεῖ τὴ δυνατότητα νὰ σᾶς διακονῶ, ἱερό κλῆρο καὶ πιστὸ λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου καὶ νὰ ἑορτάζω μαζί σας τὴ χαρὰ τῆς Εὐλογημένης Σαρκώσεώς Του.

Σ’αὐτὴν τὴν πανίερη καὶ μεγάλη ἡμέρα, ἑορτάζουμε καὶ διακηρύττουμε ὅτι «δι’ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν», γεννήθηκε ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου, Χριστὸς ὁ Ἰησοῦς, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς ἔγινε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. «Ἔλαβε τὴν σάρκα μας γιὰ νὰ μᾶς ἁγιάσῃ», καὶ μᾶς ἔδωσε τὸ Ἅγιό Του Πνεῦμα γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ καταλλαγοῦμε μὲ τὸν Δημιουργό μας καὶ νὰ εἰσέλθουμε μαζί Του στὴν αἰώνια ζωή. Εἶναι μιὰ θεϊκὴ Ἀγάπη, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς, ποὺ ἔκανε δυνατὸ αὐτὸ τὸ θαῦμα: «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3, 16).

Μὲ τὴν ἔλευσή Του, ἔχουμε τὴν ἐλπίδα μιᾶς ἀληθινῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, τῆς αἰώνιας ζωῆς μέσα στὴ Βασιλεία Του. Εἶναι ἡ μεγάλη στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία τὸ ἀθάνατο ἑνώνεται μὲ τὸ θνητό, ὅπου ἡ ἀθάνατη ζωὴ ἑνώνεται μὲ τὴ θνητή. Εἶναι τὸ μεγάλο μυστήριο τοῦ Θεοῦ ποὺ γίνεται ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, καὶ μὲ τὸ ὁποῖο μᾶς μεταμορφώνει γιὰ νὰ γίνουμε ὅπως Αὐτός καὶ τὸ ὁποῖο κάνει νὰ περάσῃ ἡ θνητότητά μας μέσα στὴ δική Του ἀθανασία: «Ἀνοίγει ἔτσι γιὰ μᾶς τὴν ὁδό ποὺ ὁδηγεῖ στὸν Οὐρανό» (Κανόνας Χριστουγέννων).

Ἀγαπητοί μου, ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε δῶρο πολύτιμο τὴ ζωὴ καὶ τὴ σωτηρία. Ἄς τοῦ ἀπαντήσουμε ἀνοίγοντάς Του τὶς καρδιές μας, γιὰ νὰ μᾶς μεταμορφώσῃ σὲ αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο πλασθήκαμε: νὰ γίνουμε παιδιὰ τοῦ οὐράνιου Πατέρα μας, μετέχοντας στὴ θεϊκή Του φύση.

Εὔχομαι σὲ ὅλους σας ἅγια καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα, καθὼς καὶ ἕνα εὐτυχισμένο νέο ἔτος καὶ προσεύχομαι ὥστε ἡ χαρὰ τῆς Γέννησής Του νὰ γεμίσῃ τὶς καρδιές σας, εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό γιὰ ὅλα ὅσα κάνει γιὰ μᾶς καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ μᾶς χαρίζει μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Υἱοῦ Του στὸν κόσμο.

Ἰδιαιτέρως παρακαλῶ νὰ μὴν ξεχνοῦμε ποτὲ τὴν Μητέρα μας Ἐκκλησία, τὸ μαρτυρικὸ Φανάρι, καὶ τὸν ἀγῶνα τὸν ὁποῖο διεξάγει σὲ τόσο ἀντίξοες συνθῆκες. Ἡ ἀγάπη μας καὶ ἡ συμπαράστασή μας καλὸ θὰ ἦταν νὰ εἶναι ἔμπρακτες, καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἂς ἐνισχύσουμε μὲ τὴν προσφορά μας, κατὰ τὴν δύναμή του ὁ κάθε ἕνας, μὲ τὸν καθιερωμένο δίσκο ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων καὶ σᾶς καλῶ ὅλους στὴν Κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ποὺ θὰ γίνῃ στὸν Μητροπολιτικό μας Ἱερὸ Ναὸ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν, τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα, 11 Ἰανουαρίου 2015 στὶς 4 τὸ ἀπόγευμα.

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες καὶ πολλὴ τὴν ἐν Χριστῷ Σαρκωθέντι ἀγάπη,

 

ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου

ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΙΣ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ

11 Ἀπριλίου 2014

ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ INNTEL – ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ
Leuvehaven 80, 3011 EA Rotterdam

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΣΤΙΣ 13h15

Για να μπορέσετε να λάβετε μέρος, εγγραφείτε παρακαλώ πριν τις 20 Απριλίου 2014:

– επιστρέφοντας το δελτίο εγγραφής στο :
info@orthodoxia.be– Φαξ: +32.2/735.32.64

– καταθέτοντας το ποσόν των €50/ανά άτομο στο τραπεζικό λογαριασμό IBAN: NL31INGB0004884188 – BIC: INGBNL2A της Ορθοδόξου Ενορίας Αγίου Νικολάου του Ρόττερνταμ «Orthodoxe Parochie Agios Nikolaos Rotterdam».

Βλ. εδώ την ανακοίνωση.

 

Rotterdam

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

11 Ἀπριλίου 2014

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ) ανακοινώνει με μεγάλη χαρά ότι από 23 έως 27 Απριλίου θα ευρίσκεται στην Ολλανδίαο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, προσκεκλημένος της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας.Με  την ευκαιρία αυτή η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης θα συναντήση τους Ορθοδόξους χριστιανούς μας σε δύο ευκαιρίες, σε δύο πατριαρχικές χοροστασίες:

1. το Σάββατον 26 Απριλίου 2014 στις 18.00 στην Ιερά Μονή του Γενεθλίου της Θεοτόκου στο Asten (Gruttoweg 7 à 5725 RT Asten, Pays-Bas) και

2. την Κυριακή 27 Απριλίου 2014 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Rotterdam (Westzeedijk 333 à 3015 AA Rotterdam, Pays-Bas). Μετά την Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει Δεξίωση για όλους τους παρόντες.

Η Ιερά Μητρόπολις προσκαλεί όλους τους κληρικούς και λαϊκούς χριστιανούς της να συμμετάσχουν στις δύο αυτές Πατριαρχικές Χοροστασίες.

Παρακαλούμε να γνωρίσετε την Ανακοίνωση αυτή σε όλους τους γνωστούς σας.

Βλ. και εδώ την ανακοίνωση.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου (info@orthodoxia.be).

Bartholomaios_2011

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΛΓΙΟΥ

12 Μαρτίου 2014

Ἀριθμ. Πρωτ. 126-2014

Πρὸς τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον,
τοὺς Ἱερατικῶς Προϊσταμένους
καὶ τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς 
τῆς καθ᾽ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θεοφιλέστατε,
Ἀγαπητοὶ πατέρες,
Εὐσεβεῖς χριστιανοί,

Διὰ τοῦ παρόντος γνωρίζω ὑμῖν ὅτι λαβὼν ὑπ´ὄψιν τὰς πνευματικὰς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως διώρισα πνευματικοὺς τοὺς ἱερεῖς:
Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Τριανταφύλλου,
Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σπυρίδωνα Ἀποστολάκην,
Πρωτοπρεσβύτερον κ. Παναγιώτην Μοσχονᾶν,
Πρωτοπρεσβύτερον κ. Θεολόγον Τσιρτσίδην,
Οἰκονόμον κ. Ἄγγελον Καμαλίδην,
Οἰκονόμον κ. Δημήτριον Σταμτάκην,
Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Παλαμιανάκην καὶ
Σακελλάριον κ. Παντελεήμονα Νούσην.
Ὅθεν καλῶ ἅπαντας τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας, ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, διὰ τὰς πνευματικὰς ἀνάγκας των, νὰ ἀπευθύνονται εἰς τοὺς ἀνωτέρω ἀναφερομένους πνευματικοὺς πατέρας.

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ μετ᾽εὐχῶν.

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητρόπολει, τῇ 12ῃ Μαρτίου 2014

† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας

Βλ. ἐδῶ τὸν διορισμόν.