Β. ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας.
Γραμματεύς: Διάκονος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης.
Μέλη: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Πρωτοπρ. Ἄγγελος Καμαλίδης, Οἰκον. Νικόλαος Παλαμιανάκης, Οἰκον. Εὐάγγελος Ψάλλας, Οἰκον. Γεώργιος Περρῆς, Πρεσβ. Κυπριανός Ποπέσκου καὶ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Κενανίδης.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΝ ΒΕΛΓΙΩ
Εἰς αὐτὴν τὴν Μικτή Ἐθνική Ἐπιτροπή Διαλόγου μεταξύ Ἀγγλικανῶν, Ρωμαιοκαθολικῶν, Ὀρθοδόξων και Προτεσταντῶν, τήν Προεδρία ἔχει ἀνά δύο χρόνια ἐναλάξ μία ἀπό τίς Ἐκκλησίες πού συμμετέχουν στό Διάλογο
Μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σ´αὐτό το Συμβούλιο:
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, ὁ Διάκονος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης, ὁ Πρεσβύτερος Σέργιος Model καὶ ἡ κα Elizabeta Kitanovic.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ἀντιπροσωπεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν ῾Υποεπιτροπή τῆς Συνελέυσεως τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων διά τὶς ἐπαφές μὲ τοὺς ᾽Ορθοδόξους
Πρόεδρος τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ὑποεπιτροπῆς: ὁ Αἰδεσιμολ. κ. Pierre Welsch.
Συμμετέχουν ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων ὡς προσκεκλημένοι: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, Πρεσβ. κ. Κυπριανος Ποπέσκου, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἰάκωβος Μάρκοβιτς καὶ ὁ Πρεσβύτερος κ. Γεώργιος Παλάντ.

ΔΙΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
Ὀρθόδοξα μέλη:
Ὁ Οἰκονόμος κ. Εὐάγγελος Ψάλλας καὶ ὁ Πρεσβύτερος Σέργιος Μοντέλ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ
Ἐθνικό Διαθρησκειακό Συμβούλιο  Χριστιανῶν, Μουσουλμάνων, Ἰουδαίων, Βουδδιστῶν, …
Ὀρθόδοξα μέλη τοῦ Συμβουλίου: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας καί  ὁ Οἰκονόμος κ. Εὐάγγελος Ψάλλας

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (HOPEFUL BRUSSELS)
Διαθρησκειακή Ἐπιτροπή Χριστιανῶν, Μουσουλμάνων, Ἰουδαίων, Λαϊκῶν καί Βουδιστῶν
Ὀρθόδοξα Μέλη: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας καί ὁ Οἰκονόμος κ. Εὐάγγελος Ψάλλας

ΑΚΑΤ – ΓΑΛΛΟΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΓΙΟΥ
Χριστιανική Ἐπιτροπή διά τήν Κατάργηση τῶν Βασανιστηρίων
Ὀρθόδοξο μέλος:

ΑΚΑΤ – ΦΛΑΜΑΝΔΟΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΓΙΟΥ
Χριστιανική Ἐπιτροπή διά τήν κατάργηση τῶν Βασανιστηρίων
Ὀρθόδοξο μέλος:
Ὁ κ. Patrick Dezillie.


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: