Α. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΙΔΩΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοπρεσβ. Σταῦρος Τριανταφύλλου.
 Γραμματεῖς: Οἰκονόμος Ευάγγελος Ψάλλας καὶ Philippe de Bruyn. Μέλη: ὁ Πρωτοπρεσβ. Χρήστος Σιδηρόπουλος, οἱ Πρεσβύτεροι Ἀθανάσιος de Theux καὶ Κωνσταντίνος Κενανίδης, οἱ κοι Patrick Stangé καὶ Constantin Zamfir, ἡ κα Chantal Lanoy, καὶ ὁ ἐπιθεωρητής Πρωτοπρεσβ. Dominique Verbeke.
 Νομικός Σύμβουλος: ὁ κ. Maurice Van Stiphout.

Ταχυδρομική διεύθυνσις:
Παιδαγωγική Επιτροπή της Ορθοδόξου Εκκλήσιας
Avenue Charbo 71
1030 Bruxelles, Βέλγιο
Τηλ: +32.2.736.52.78
Φαξ: +32.2.735.32.64
E-mail: orthopedacom@gmail.com


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

1. Φλαμανδική Κοινότητα:
Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs
Johannastraat 33
9000 Gent
Τηλ. και Φαξ: +32.9/224.11.53 και +32.9/225.47.18.
E-mail: verbekedominique@me.com 

2. Γαλλόφωνη και Γερμανόφωνη Περιοχή
προσωρινά:
Secrétariat de la Commission Pédagogique
Avenue Charbo 71
1030 Bruxelles
Τηλ: +32.2.736.52.78
Φαξ: +32.2.735.32.64
E-mail: orthopedacom@gmail.com


ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ‘ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Εἰς τὸ Ινστιτούτο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ γίνεται θεολογική προετοιμασία των επιθυμούντων να διδάξουν το ορθόδοξο θρησκευτικό μάθημα εις τα Βελγικά Σχολεία. Η διδασκαλία γίνεται εις τας γλώσσας του Κράτους, την την Ολλανδικήν και την Γαλλικήν, εφ’ όσον και το μάθημα διδάσκεται εις αυτάς.

Πρύτανης: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας.

Το Φλαμαδόφωνο Τμήμα του Ινστιτούτο τούτο στεγάζεται εις το Ενοριακόν Κέντρον της εν Γάνδη Ορθοδόξου Ενορίας Αποστόλου Ανδρέου.
Διεύθυνσις: Sophie Van Akenstraat 56 – 9000 Γάνδη
Ιστοσελίδα: www.orthodoxonderwijs.be

Το Γαλλόφωνο Τμήμα του Ινστιτούτο τούτο στεγάζεται εις το Κεστεκίδειον Σχολείον της Ιεράς Μητροπόλεως.
Διεύθυνσις: Rue Josephe Claes 91 – 1060 Βρυξέλλες
Ιστοσελίδα: www.enseignementorthodoxe.be


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: