ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΜΕΝΕΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ

23 Ἰανουαρίου 2015

Mgr Maximos of EvmeneiaἩ Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου γνωστοποιεῖ εἰς τὸν Ἱερὸν Κλήρον καὶ εἰς ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς τῆς ὅτι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐμενείας Μάξιμος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ εἰς τὴν κατοικίαν του εἰς Βρυξέλλας τὴν 22αν Ἰανουαρίου 2015.

Ὁ μακαριστὸς Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κυρὸς Μάξιμος (κατά κόσμον Ἰωάννης Μαστίχης) ἐγεννήθη εἰς Στυλίδα Φθιώτιδος τὴν 30ὴν Σεπτεμβρίου 1935. Διήκουσε τὰ ἐγκύκλια μαθήματα εἰς τὸ Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ Δήμου Στυλίδος. Ἐσπούδασε τρία ἔτη εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Λαμίας καὶ κατόπιν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης, ἀποφοιτήσας τὸ ἔτος 1958. Ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Σχολῆς, τὸ ἔτος 1958. Ἀπὸ τοῦ Δεκεμβρίου 1958, ὑπηρέτησεν ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ρόττερνταμ Ὁλλανδίας μέχρι τῆς ἐκλογῆς του εἰς Βοηθὸν Ἐπίσκοπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Εὐμενείας, χειροτονηθείς τὴν 11 Δεκεμβρίου 1977. Ἀπὸ τὸ 1992 ἐγκατεστάθη εἰς Βρυξέλλας.

Ὁ ἀγαπητὸς εἰς ὅλους Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κυρὸς Μάξιμος ἦτο πνευματικὸν ἀνάστημα τοῦ μακαριστοῦ Σχολάρχου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου Ρεπανέλλη καὶ διεκρίνετο διὰ τὴν μεγάλην του ὑπακοήν, τὴν ταπεινότητά του καὶ τὴν ἄκραν φιλανθρωπίαν του. Ἐβοήθησε ὡς πνευματικὸς πολλοὺς χριστιανούς μας. Αἰωνία του ἡ μνήμη!

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

12 Ἰανουαρίου 2015

Μὲ μεγάλην χαρὰν φέρει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου εἰς γνῶσιν πάντων τὴν ἔλευσιν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου εἰς τὸ Βέλγιον καὶ τὸ Λουξεμβοῦργον ἀπὸ τῆς 29ης Ἰανουαρίου ἕως τῆς 1ης Φεβρουαρίου 2015. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Leuven (KUL), διὰ νὰ δώση διάλεξιν. Μὲ τὴν εὐκαιρίαν ταύτην θὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ συναντήσῃ καὶ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς τῶν χωρῶν τοῦ Benelux.

Βαρθολομαίος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ (Promotiezaal KUL, Naamsestraat 22 εἰς Leuven)

19:30: Ἔναρξις τοῦ Συνεδρίου ὑπὸ τοῦ Πρυτάνεως τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πανεπιστημίου Leuven (KUL) Καθηγητοῦ κ. Rik Torfs.
19:45: Διάλεξις τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἀμβέρσης κ. Johan Bonny.
20:30: Διάλεξις τῆς ΑΘΠ, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου μὲ θέμα: “ θέωσις εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν “.

Ἡ ἐγγραφὴ γίνεται ἡλεκτρονικῶς εἰς αὐτὴν τὴν ἰστοσελίδα.


ΣΑΒΒΑΤΟΝ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ἡ Β᾽ Βατικάνειος Σύνοδος»
(εἰς τὸ Πανεπιστήμιον KU Leuven)

9:30 : Εἰς τὸ Ἀμφιθέατρον Wolfspoort ἤ εἰς τὸ Monet (ἀναλόγως τῶν ἐγγεγραμμένων), θὰ συμμετάσχῃ Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἰς τὴν ἡμερίδαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συνεδρίου τὸ ὁποῖον συνδιοργανώνεται ὑπὸ τοῦ “Κέντρου Οἰκουμενικῶν Ἐρευνῶν” τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Leuven (KUL) καὶ τοῦ “Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος Βρυξελλῶν. Ἀπὸ 12.10 ἕως 12.25 Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης θὰ συσκεφθῆ ὡς κατάληξιν τοῦ Συνεδρίου ἀνταλλάσσων σκέψεις ἐπὶ τῆς σπουδαιότητος τῆς Β᾽ Βατικανείου Συνόδου ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου.

Ἡ ἐγγραφὴ θὰ γίνῃ ἡλεκτρονικῶς εἰς αὐτὴν τὴν ἰστοσελίδα.


ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΔΙΟΥ 2015
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 

(Avenue de Stalingrad 34 – 1000 Bruxelles)

8:30-12:00: Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαῖος θὰ χοροστατήσῃ κατὰ τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν (Avenue de Stalingrad, 34 – 1000 Bruxelles).


ΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ STEIGENBERGER (BRUXELLES)
(Avenue Louise 71 -1050 Bruxelles)

13:30: Γεῦμα πρὸς τιμὴν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου εἰς τὸ Ξενοδοχεῖον Steigenberger, Avenue Louise 71, 1050 Bruxelles. Ἡ ἐγγραφὴ γίνεται διὰ τῆς πληρωμῆς 60 € κατὰ ἄτομον εἰς τὸν τραπεζικὸν λογαριασμόν: Métropole Orthodoxe, Avenue Charbo 71 – 1030 Bruxelles, IBAN: BE54375425618497 (BIC : BBRUBEBB), μὲ τὴν ὑπόδειξιν: GEVMA PATRIARCHOU. Ἡμερομηνία τελευταίας ἐγγραφῆς: 26 Ἰανουαρίου 2015.

Βλ. δελτίο ἐγγραφῆς.


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
(Rue Schlamestée 1A, L-5770 Weiler-la-Tour)

18:30: Πατριαρχικὴ Χοροστασία κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λουξεμβούργου.

 

Ἅπαντες οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ τοῦ Benelux, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ εἶναι προσκεκλημένοι εἰς ὅλας τὰς ἀνωτέρω ἰστορικὰς ἐκδηλώσεις.

Εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων διὰ τὴν καλωσύνην σας νὰ διαδώσετε αὐτὰς τὰς πληροφορίας εἰς ὅλους τοὺς γνωστοὺς καὶ φίλους σας!

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
(info@orthodoxia.be).

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ

11 Ἰανουαρίου 2015

Με την παρουσία πλήθους πιστών τελέσθηκε την 11η Ιανουαρίου 2015 στον Μητροπολιτικό Ναό Βρυξελλών η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας. Η εορτή ξεκίνησε με Αρχιερατικό Εσπερινό χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου και με την παρουσία των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Ευμενείας κ. Μαξίμου και Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου, όλου του Ιερού Κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως, εκπροσώπων κληρικών των ορθοδόξων παρουσιών, εκπροσώπων της Ρωμαιοκαθολικής και της Ευαγγελικής Εκκλησίας, διπλωματικῶν και στρατιωτικών αντιπροσώπων της Ελλάδος στο Βέλγιο, καθώς επίσης και πλήθους πιστών από πολλές Ενορίες της Μητροπόλεως. Πριν το τέλος της ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος ομίλησε περί των εορτών που προηγήθηκαν και την σημασία τους και ευχήθηκε ένα ευλογημένο, ειρηνικό και καρποφόρο έτος σε όλους τους παρευρισκόμενους.

DSC_8888
DSC_8855

Έπειτα με έκπληξη παρακολούθησαν όλοι την απόδοση δύο οφφικίων τα οποία απένειμε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας. Το μεν οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου στον Πρεσβύτερο π. Εμμανουήλ Μαυρογιαννάκη, εφημέριο της ενορίας του αγίου Νικολάου Schaerbeek και αυτό του Αρχιδιακόνου στον Διάκονο π. Αθανάσιο Τοπαρλάκη.

DSC_8921
DSC_8937

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ Κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ VERVIERS

11 Ἰανουαρίου 2015

Την πρώτη Θεία Λειτουργία από την εκλογή του ως Μητροπολίτου τέλεσε την 11η Ιανουαρίου 2015 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας στην ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Verviers. Πιστοί ενορίτες συνέρρευσαν για να συμμετάσχουν στην υποδοχή του νέου Μητροπολίτου και να συμπροσευχηθούν. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Βελγίου ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους, υπγραμμίζοντας ότι θα είναι πάντα κοντά τους και δεν θα πρέπει να αισθάνονται ξεχασμένοι. Αναφέρθηκε επίσης στην προτεραιότητα την οποία δείχνει προς τους νέους και παρότρυνε όλους να ασχοληθούν με την καθοδήγηση της νεολαίας προς την Εκκλησία. Επίσης ευχαρίστησε τον ιερατικώς προϊστάμενο π. Εμμανουήλ Καρασαββίδη για την θερμή φιλοξενία της ενορίας του.

IMG_4632

IMG_4635

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΙΕΡΑΤΙΚΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ

8 Ἰανουαρίου 2015

Την παρουσίαση του νέου ιερατικώς προϊσταμένου, Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ιωάννου Λύκου πραγματοποίησε, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Ρόττερνταμ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2015. Ο Σεβασμιώτατος αφού χοροστάτησε, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μίλησε στους πιστούς ενορίτες για τον νέο προϊστάμενο του Ναού τους, ο οποίος θα εργαστεί με όρεξη και ζήλο για το καλό αυτής της ιστορικής ενορίας. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο π. Ιωάννης είναι ένας ικανός και άξιος ιερέας για να φέρει εις πέρας την αποστολή που του ανέθεσε η Εκκλησία. Στο πλευρό του θα βρίσκεται πάντα ο εφημέριος του Ναού π. Χρήστος Σιδηρόπουλος και η νέα εκκλησιαστική επιτροπή η οποία ορίσθηκε να αναλάβει καθήκοντα από την 1 Ιανουαρίου 2015. Ο Σεβασμιώτατος επίσης ευχαρίστησε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ευμενείας κ. Μάξιμον και τους παλαιούς εκκλησιαστικούς επιτρόπους της Ενορίας για το δύσκολο έργο το οποίο έκαναν τόσα χρόνια και υποσχέθηκε ότι η Ενορία αλλά και η Μητρόπολη θα βρίσκονται στο πλευρό τους.

IMG_4581

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

24 Δεκεμβρίου 2014

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

 * * *

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»

patr-bartholomἘφάνη ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Θεὸς καὶ ἐφανερώθη συγχρόνως ὁ τέλειος ἄνθρωπος καὶ ἡ ἀσύλληπτος ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Oἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἰδιαιτέρως ζῶμεν τὴν μεταπτωτικὴν κατάστασιν, κατὰ τὴν ὁποίαν καθημερινῶς διαπιστώνομεν μετὰ τοῦ Ψαλμῳδοῦ ὅτι «πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψαλμ. ΙΓ΄ 3 – Ρωμ. γ΄ 12-13).

Πρὸ τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ δὲν ἠδύνατο ὁ ἄνθρωπος νὰ φαντασθῇ τὴν ἀσύλληπτον ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, διότι μετὰ τὴν πτῶσιν ἠσθένησε καὶ ἠλλοιώθη. Μόνον οἱ πολὺ φωτισμένοι ἄνθρωποι διῃσθάνθησαν καὶ πρὸ Χριστοῦ τὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ εἰς τὴν ἀπορίαν τοῦ Ψαλμῳδοῦ «τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ;» (Ψαλμ. Η΄ 5), διεκήρυξαν: «ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν» (ἐ.ἄ. 6).

Τὴν ὑπερτάτην αὐτὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἐφανέρωσεν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος καί, ἔκτοτε, ἐπαναλαμβάνουν κατ᾿ ἔτος διακηρύξεις κρατῶν, κυβερνήσεων καὶ κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ διεθνεῖς συμβάσεις ἀναφερόμεναι εἰς τὸν σεβασμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ.

Ἐν τούτοις, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας βλέπομεν καθημερινῶς τὸν χείριστον ἐξευτελισμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τὴν ἀτίμωσιν καὶ τὸν διασυρμὸν αὐτοῦ. Ὀφείλομεν, λοιπόν, ἐὰν θέλωμεν νὰ εἴμεθα ἄξιοι τῆς δόξης καὶ τιμῆς διὰ τῆς ὁποίας περιέβαλε τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον ὁ «δι᾿ ἡμᾶς καθ᾿ ἡμᾶς γενόμενος» Δημιουργὸς μας, νὰ πράξωμεν πᾶν τὸ δυνατὸν διὰ νὰ παύσῃ ἡ ἐσχάτως διογκουμένη ἐξευτελιστικὴ διὰ τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον συμπεριφορά.

Παρακολουθοῦμεν ἔκπληκτοι τὸ ἐπαναλαμβανόμενον συνεχῶς «δρᾶμα τῆς Βηθλεέμ». Διότι περὶ δράματος πρόκειται καὶ ὄχι περὶ χαρμοσύνου γεγονότος, ἐφ᾿ ὅσον ἀγνοεῖται ὁ σπαργανούμενος ἐν φάτνῃ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ δημιούργημά Του, ὁ ἄνθρωπος, δὲν ἀντιμετωπίζεται ὡς «εἰκὼν Θεοῦ».

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας καὶ ἡ θεολογία της διδάσκουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα ἀξιοῦνται πλήρους σεβασμοῦ, διότι ἡνώθησαν μὲ τὸν Θεὸν εἰς τὸν σαρκωθέντα Κύριον. Ὅθεν, ὀφείλομεν ὅλοι νὰ ἐντείνωμεν τὰς προσπαθείας μας διὰ νὰ γίνῃ ὑπὸ πάντων σεβαστὴ ἡ ὑπερτάτη ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Μετὰ πολλῆς συνοχῆς καρδίας καὶ βαθείας θλίψεως τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ ἡμετέρα Μετριότης παρακολουθοῦμεν τὰ ὁσημέραι ὀγκούμενα κύματα ταῦτα βίας καὶ βαρβαρότητος, τὰ ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νὰ μαστίζουν διαφόρους περιοχὰς τοῦ πλανήτου μας, καὶ ἰδιαιτέρως τὴν Μέσην Ἀνατολήν, καὶ μάλιστα τοὺς γηγενεῖς ἐκεῖ χριστιανούς, εἰς τὸ ὄνομα συχνάκις τῆς θρησκείας. Δὲν θὰ παύσωμεν δὲ νὰ διακηρύττωμεν ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς πάντας, τοὺς ἀδελφοὺς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Θρησκειῶν, τοὺς Ἀρχηγοὺς Κρατῶν, πρὸς πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, μάλιστα δὲ πρὸς τούς, κατόπιν ὑποκινήσεων ἤ μὴ θέτοντας τὴν ἰδίαν ζωὴν αὐτῶν εἰς κίνδυνον διὰ νὰ ἀφαιρέσουν ἀνθρωπίνους ζωάς, συνανθρώπους – δημιουργήματα καὶ αὐτὰ τοῦ Θεοῦ-, καὶ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὅτι οὐδεμία εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ μορφὴ ἀληθοῦς καὶ γνησίας θρησκευτικότητος ἢ πνευματικότητος ἄνευ ἀγάπης πρὸς τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον. Οἱονδήποτε ἰδεολογικόν, κοινωνικὸν ἢ θρησκευτικὸν μόρφωμα περιφρονεῖ τὸν κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκει ἢ ἐπιτρέπει τὸν θάνατον συνανθρώπων μας, μάλιστα δὲ μὲ βάναυσον καὶ πρωτόγονον τρόπον,  οὐδεμίαν ἀσφαλῶς ἔχει σχέσιν μὲ τὸν Θεὸν τῆς ἀγάπης.

Στρέφοντες, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, τοὺς ὀφθαλμούς μας εἰς τὴν κρατοῦσαν σήμερον ἐν τῷ κόσμῳ κατάστασιν ἀποστρέφομεν τὸ πρόσωπόν μας ἐκ τῶν θλιβερῶν γεγονότων μισαλλοδοξίας καὶ ἐχθρότητος, τὰ ὁποῖα μαστίζουν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ φθάνουν πλέον, διὰ τῶν συγχρόνων μέσων γενικῆς ἐπικοινωνίας, εὐχερέστερον εἰς τὰς ἀκοὰς καὶ τὴν ὅρασίν μας προκαλοῦντα τρόμον διὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά, καὶ προβάλλομεν ὡς ἰσχυρὸν ἀντίδοτον εἰς τὴν σύγχρονον βίαν τὴν καταπλήξασαν τοὺς μάγους καὶ τὸν κόσμον «ἐσχάτην πτωχείαν» τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ πάντοτε ὡς ἀγάπη. Αὐτὴ εἶναι ἡ μυστικὴ δύναμις τοῦ Θεοῦ, ἡ μυστικὴ δύναμις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ μυστικὴ δύναμις τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν. Ἡ δύναμις ἡ ὁποία νικᾷ καὶ ὑπερβαίνει διὰ τῆς ἀγάπης τὴν κάθε εἴδους βίαν καὶ κακίαν.

Οὕτως ἀποτιμῶντες κατὰ τὰ ἐφετεινὰ Χριστούγεννα τὴν κατάστασιν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, εὐχόμεθα ὅπως βιώσωμεν οἱ πάντες τὴν χαρὰν τοῦ ἀπολύτου σεβασμοῦ τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου, τοῦ συνανθρώπου, καὶ τὴν παῦσιν τῆς βίας κάθε μορφῆς, τὴν νίκην ἐπὶ τῆς ὁποίας διὰ τῆς ἀγάπης προβάλλει καὶ προσφέρει ὁ σάρκα λαβὼν «μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος», ὁ «Ἄρχων εἰρήνης» καὶ Σωτὴρ ἡμῶν Χριστός.

Αὐτοῦ τοῦ τεχθέντος καὶ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου τῆς δόξης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος καὶ ἡ εὐδοκία εἴησαν μετὰ πάντων.

Χριστούγεννα ,βιδ΄

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

21 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014        

Πρς τν Θεοφιλέστατον πίσκοπον,
τν ερν Κλρον, κα τος εσεβες
χριστιανο
ς τς καθ μς παρχίας

4626Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑτοιμασιῶν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀπευθύνομαι σε σᾶς μὲ χαρὰ καὶ ἀγάπη. Καὶ μὲ τὴν ἴδια διάθεση δοξάζω τὸν Κύριο καὶ Θεό μας ποὺ μὲ εὐλόγησε καὶ μοῦ παραχωρεῖ τὴ δυνατότητα νὰ σᾶς διακονῶ, ἱερό κλῆρο καὶ πιστὸ λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου καὶ νὰ ἑορτάζω μαζί σας τὴ χαρὰ τῆς Εὐλογημένης Σαρκώσεώς Του.

Σ’αὐτὴν τὴν πανίερη καὶ μεγάλη ἡμέρα, ἑορτάζουμε καὶ διακηρύττουμε ὅτι «δι’ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν», γεννήθηκε ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου, Χριστὸς ὁ Ἰησοῦς, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς ἔγινε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. «Ἔλαβε τὴν σάρκα μας γιὰ νὰ μᾶς ἁγιάσῃ», καὶ μᾶς ἔδωσε τὸ Ἅγιό Του Πνεῦμα γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ καταλλαγοῦμε μὲ τὸν Δημιουργό μας καὶ νὰ εἰσέλθουμε μαζί Του στὴν αἰώνια ζωή. Εἶναι μιὰ θεϊκὴ Ἀγάπη, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς, ποὺ ἔκανε δυνατὸ αὐτὸ τὸ θαῦμα: «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3, 16).

Μὲ τὴν ἔλευσή Του, ἔχουμε τὴν ἐλπίδα μιᾶς ἀληθινῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, τῆς αἰώνιας ζωῆς μέσα στὴ Βασιλεία Του. Εἶναι ἡ μεγάλη στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία τὸ ἀθάνατο ἑνώνεται μὲ τὸ θνητό, ὅπου ἡ ἀθάνατη ζωὴ ἑνώνεται μὲ τὴ θνητή. Εἶναι τὸ μεγάλο μυστήριο τοῦ Θεοῦ ποὺ γίνεται ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, καὶ μὲ τὸ ὁποῖο μᾶς μεταμορφώνει γιὰ νὰ γίνουμε ὅπως Αὐτός καὶ τὸ ὁποῖο κάνει νὰ περάσῃ ἡ θνητότητά μας μέσα στὴ δική Του ἀθανασία: «Ἀνοίγει ἔτσι γιὰ μᾶς τὴν ὁδό ποὺ ὁδηγεῖ στὸν Οὐρανό» (Κανόνας Χριστουγέννων).

Ἀγαπητοί μου, ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε δῶρο πολύτιμο τὴ ζωὴ καὶ τὴ σωτηρία. Ἄς τοῦ ἀπαντήσουμε ἀνοίγοντάς Του τὶς καρδιές μας, γιὰ νὰ μᾶς μεταμορφώσῃ σὲ αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο πλασθήκαμε: νὰ γίνουμε παιδιὰ τοῦ οὐράνιου Πατέρα μας, μετέχοντας στὴ θεϊκή Του φύση.

Εὔχομαι σὲ ὅλους σας ἅγια καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα, καθὼς καὶ ἕνα εὐτυχισμένο νέο ἔτος καὶ προσεύχομαι ὥστε ἡ χαρὰ τῆς Γέννησής Του νὰ γεμίσῃ τὶς καρδιές σας, εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό γιὰ ὅλα ὅσα κάνει γιὰ μᾶς καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ μᾶς χαρίζει μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Υἱοῦ Του στὸν κόσμο.

Ἰδιαιτέρως παρακαλῶ νὰ μὴν ξεχνοῦμε ποτὲ τὴν Μητέρα μας Ἐκκλησία, τὸ μαρτυρικὸ Φανάρι, καὶ τὸν ἀγῶνα τὸν ὁποῖο διεξάγει σὲ τόσο ἀντίξοες συνθῆκες. Ἡ ἀγάπη μας καὶ ἡ συμπαράστασή μας καλὸ θὰ ἦταν νὰ εἶναι ἔμπρακτες, καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἂς ἐνισχύσουμε μὲ τὴν προσφορά μας, κατὰ τὴν δύναμή του ὁ κάθε ἕνας, μὲ τὸν καθιερωμένο δίσκο ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων καὶ σᾶς καλῶ ὅλους στὴν Κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ποὺ θὰ γίνῃ στὸν Μητροπολιτικό μας Ἱερὸ Ναὸ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν, τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα, 11 Ἰανουαρίου 2015 στὶς 4 τὸ ἀπόγευμα.

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες καὶ πολλὴ τὴν ἐν Χριστῷ Σαρκωθέντι ἀγάπη,

 

ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

8 Δεκεμβρίου 2014

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε την Τετάρτη 3 και Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 η Αγία Βαρβάρα, προστάτιδα των Ελλήνων μεταναστών ανθρακωρύχων, στις φερώνυμες ενορίες του Βελγίου, Γκενκ, Λιέγης και Σαρλερουά.

Πλήθος κληρικών και λαϊκών παρευρέθησαν στον εσπερινό της Μεγαλομάρτυρος στην ενορία της Λιέγης χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρα, ο οποίος κατά τη διάρκεια του εσπερινού, απέδωσε το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου στον Ιερατικώς Προϊστάμενο του Ναού π. Νικόλαο Παλαμιανάκη. Την ίδια ημέρα ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευμενείας κ. Μάξιμος, βοηθός ἐπίσκοπος του Μητροπολίτου Βελγίου, χοροστάτησε στην ενορία του Γκενκ.

IMG_5885
IMG_5969
IMG_5906

Την κυριώνυμη ημέρα ο Μητροπολίτης Βελγίου τέλεσε την Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος από κληρικούς της περιοχής της περιοχής του Λιμβούργου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Γκενκ, όπου έγινε και η επίσημη υποδοχή του ως Μητροπολίτου Βελγίου. Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας ο Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ναού π. Εμμανουήλ Κάζηλας προσφώνησε με λόγια αγάπης τον Μητροπολίτη και του προσέφερε ένα δώρο επί τη ευκαιρία της υποδοχής. Στην ενορία του Σαρλερουά, επαρχία με μία από τις μεγαλύτερες προσελεύσεις μεταναστών για τα ανθρακωρυχεία, το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ετέλεσε ο Επίσκοπος Ευμενείας κ. Μάξιμος, μαζί με τον Ιερατικώς Προϊστάμενο του Ναού π. Νικόλαο Αρβανιτόπουλο και ιερείς της περιοχής.

Agia_Varvara_4dec2014_grieksegids-091

Agia_Varvara_4dec2014_grieksegids-105

Agia_Varvara_4dec2014_grieksegids-146

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜHΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΛΓΙΟΥ

24 Νοεμβρίου 2014

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή μεγάλου αριθμού νέων έκλεισε η σύναξη της νεολαίας της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21, 22 και 23 Νοεμβρίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο “La foresta” σε περιοχή της Λουβαίνης.

IMG_4230

Περίπου 80 νέοι από το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν επίκαιρα και διαχρονικά θέματα της Ορθοδοξίας. Το κεντρικό θέμα του φετινού συνεδρίου ήταν “Το μυστήριο της αγάπης”, θέμα το οποίο προκάλεσε το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων και έδωσε τις ορθόδοξες προεκτάσεις της αγάπης μέσα στη σημερινή κοινωνία.

IMG_4196

Επίσημος προσκεκλημένος, ο οποίος και ανέπτυξε το κεντρικό θέμα, ήταν ο Πρωτοπρεσβ. κ. Heikki Huttunen, ορθόδοξος ιερέας από τη Φινλανδία, ο οποίος ασχολείται επί πολλά χρόνια με τα θέματα των νέων και χρημάτισε πρόεδρος της κίνησης ορθοδόξων νέων “Syndesmos”.

IMG_4198

Το πρόγραμμα το οποίο ακολουθήθηκε ήταν πλούσιο και εποικοδομητικό και οι νέοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν αλλά και να συμμετέχουν και οι ίδιοι στην ανάπτυξη του θέματος του μυστηρίου της αγάπης, να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν γνώμες και απόψεις σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

IMG_4227

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 έγινε η υποδοχή και η πρώτη γνωριμία μεταξύ των διοργανωτών, των ομιλητών και των συμμετεχόντων νέων. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους και τους ευχαρίστησε για τη προσέλευση τους.

IMG_4220

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2014 και μετά την Ακολουθία του Όρθρου, ξεκίνησε η ομιλία του π. Heikki στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά, Ολλανδικά και Γαλλικά, με θέμα “Το μυστήριο της αγάπης”. Ο ομιλητής αναφέρθηκε στο θέμα της αγάπης με βάση βιβλικά χωρία, στο μυστήριο του γάμου και στην ορθόδοξη προοπτική του, καθώς και στο πρόβλημα των διαζυγίων, φαινόμενο που μαστίζει τη σημερινή κοινωνία. Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από το ακροατήριο οι οποίες απαντήθηκαν από τον κύριο ομιλητή.

Μετά το γεύμα ακολούθησε η ομιλία του Πρεσβ. κ. Κωνσταντίνου Κενανίδη, διδάκτωρ θεολογίας, με θέμα “Ο Θείος έρωτας στα πλαίσια των διαπροσωπικών σχέσεων”. Ακολούθως συνεχίστηκε η τριήμερη σύναξη με τα εργαστήρια (workshops) σε τέσσερεις γλώσσες από τους π. Heikki Huttunen, π. Κωνσταντίνο Νευροκοπλή, π. Ciprian Popescu και π. Dominique Verbeke. Εκεί δόθηκε η δυνατότητα, σε μικρές ομάδες νέων να διαμορφώσουν θέματα με απορίες και να συζητηθούν.

Η ημέρα έκλεισε με εσπερινό και ακολούθησε συνάντηση στο lounge που διαμορφώθηκε στο συνεδριακό κέντρο.

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014 ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στο παρεκκλήσιο που παραχωρήθηκε για τις ανάγκες της σύναξης, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου και με τη συμμετοχή των παρευρισκομένων κληρικών. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης ευχαρίστησε τους νέους για τη συμμετοχή τους. Επίσης ευχαρίστησε τις χορωδίες νέων οι οποίες έψαλαν σε αρκετές γλώσσες καθώς επίσης και τους διοργανωτές και κυρίως τον π. Ciprian Popescu, γραμματέα της Επιτροπής Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως, ο οποίος και είχε την κύρια ευθύνη της διοργάνωσης της σύναξης.

Ακολούθως συζητήθηκαν τα συμπεράσματα και οι απόψεις από όλους τους παρευρισκόμενους για την τριήμερη σύναξη των νέων και δόθηκε η υπόσχεση για την επόμενη έτσι ώστε να συνεχισθεί αυτή η επαφή μεταξύ τους.

IMG_0829

IMG_4248

IMG_0916

IMG_0952

IMG_4316

IMG_4319

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

21 Νοεμβρίου 2014

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2014 η καθιερωμένη Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του αεροδρομίου Βρυξελλών επί τη εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Πρωτοπρεσβ. κ. Δημήτριος Σταματάκης, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρα και τη συμμετοχή πιστών από την περιοχή των Βρυξελλών. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος, αφού αναφέρθηκε στην εορτή των Εισοδίων, ευχαρίστησε τον Άρχοντα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Γεώργιο Αλεξανδρή, δωρητή του παρεκκλησίου, τον Σεβαμιώτατο Μητροπολίτη πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμονα για τη συμβολή του στη δημιουργία και την καθιέρωση της ετήσιας Θείας Λειτουργίας, καθώς και όλους τους παρευρισκόμενους για την προσέλευσή τους.

10373848_10152357853412271_6115793067969915292_n

10481575_10152357853257271_6029692058868411960_n


Παρακολουθῆστε

Νὰ ἔρχεται κάθε νέο ἄρθρο στὰ εἰσερχόμενά σας.

Ὑπάρχουν ἤδη 57 συνδρομητές. Ἐγγραφῆτε καὶ σεῖς.